Muzeum Kultury Wilamowskiej powstanie tuż obok siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach. To inwestycja wyczekiwana, na którą Gmina pozyskała znaczące dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Prace związane z tym zadaniem rozpoczęły się w lutym. Wytyczono i zabezpieczono teren budowy, zdjęto warstwę humusu oraz przygotowano miejsce inwestycji pod kątem prowadzenia dalszych robót ziemnych. Docelowo postawiony zostanie budynek nawiązujący do tradycyjnych zabudowań gospodarskich i stylu typowego dla Wilamowic z przełomu XVIII i XIX wieku. Opracowanie takiej koncepcji architektonicznej poprzedzone zostało skrupulatnymi badaniami dokumentacji zachowanej architektury oraz rozmaitych dostępnych źródeł archiwalnych.

Budynek Muzeum Kultury Wilamowskiej składał się będzie z dwóch kondygnacji o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 803,74 mkw. Na parterze zaplanowano salę ekspozycyjną o powierzchni 222,38 mkw., znajdującą się na wprost od głównego wejścia z foyer i przeznaczoną na wystawy stałe oraz czasowe. Dokładnie 182 mkw. wygospodarowano na salę multimedialną, w której organizowane będą przede wszystkim koncerty, spektakle, szkolenia czy rozmaite spotkania. Wielofunkcyjna, choć znacznie mniejsza, będzie przestrzeń na warsztaty i występy niewielkich grup artystycznych. Także na parterze ulokowany zostanie punkt informacyjny z kasą i zapleczem, winda oraz zaplecze sanitarne wraz ze strefą odpoczynku. Pozostała część to pomieszczenia gospodarcze i kotłownia.

Na piętrze znajdzie się pomieszczenie na cele warsztatów i szkoleń. Sala ta, wielkości 35,9 mkw., poświęcona będzie na naukę języka wilamowskiego. Swój niewątpliwy klimat mieć będzie balkon o powierzchni 34,8 mkw., który wykorzystany zostanie głównie podczas letnich warsztatów. Uzupełnienie piętra to niezbędne pomieszczenia socjalne i gospodarcze.

W zagospodarowaniu terenu okalającego obiekt znajdzie się wydzielone podwórko, które także będzie spełniać wiele funkcji jako miejsce jarmarków, koncertów „pod chmurką”, konkursów, wystaw plenerowych, jak i innych działań kulturalnych o innowacyjnym charakterze.

Co istotne, prócz samej budowy obiektu na potrzeby Muzeum Kultury Wilamowskiej, projekt przewiduje zakup i montaż niezbędnego wyposażenia, w tym również muzealno-ekspozycyjnego, wraz z małą architekturą, ale też przeprowadzenie szeregu tzw. działań miękkich. Ich przesłanie nadrzędne skupiać się będzie na krzewieniu unikatowej kultury i języka wilamowskiego. Temu poświęcone zostaną liczne warsztaty, m.in. szycia stroju wilamowskiego, tradycyjnej architektury i wzornictwa, różnorodności kulturowej i językowej, tańców ludowych, wilamowskiego stroju i haftu, języka wilamowskiego, rzeźby, zielarskie, kulinarne, dawnych sprzętów i wyposażenia domu, koronki klockowej czy okolicznościowe związane ze świętami. Ponadto organizowane będą wydarzenia, by wspomnieć te najbardziej charakterystyczne dla miejsca owych inicjatyw, jak dzień języka wilamowskiego, dzień stroju wilamowskiego, etnowtorki, Przedszkolaki z tradycją, Dzień Floriana Biesika czy Konferencję Wilamowianistyczną.

Dodatkowy aspekt przedsięwzięcia to warsztaty i szkolenia, w których wezmą udział eksperci z partnerskiego Uniwersytetu w Oslo, goszczący w Wilamowicach dwukrotnie na wizytach studyjnych wraz ze studentami z Norwegii.

Zadanie w całości dofinansowane zostało ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, program „Kultura”, działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” w wysokości 85 procent. Tzw. fundusze norweskie to zgodnie z powyższym kwota 7,3 mln zł, Gmina wyłożyła zaś na ten cel środki rzędu 1,3 mln zł. Zakończenie części budowlanej projektu przewidziano na 30 września 2023 r. (R/UG)

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:

Muzeum Kultury Wilamowskiej, o którego utworzenie mocno zabiegaliśmy, bez wątpienia będzie miejscem szczególnym. Przede wszystkim dlatego, że pozwoli ocalić okazałe dziedzictwo kultury i tradycji wilamowskiej. Nie brakuje w naszej gminie osób, w tym także w młodym wieku, angażujących się w upowszechnianie i utrwalanie bogatej historii czy dawnych zwyczajów. I to właśnie z myślą o nich zależało nam na stworzeniu odpowiednio dużej przestrzeni, w której bez przeszkód, w pełni swobodnie i z wykorzystaniem najnowszych technik będą mieli okazję pielęgnować swoje zainteresowania.

Tworzone Muzeum ma jednak ogromną szansę, aby zyskać rangę wizytówki całego regionu jako miejsce ciekawe pod względem turystycznym, a przez to chętnie odwiedzane. Gmina Wilamowice już stała się celem pielgrzymek religijnych, związanych z osobą św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, ale dla wielu osób Wilamowice są atrakcją kulturową ze względu na oryginalny, własny język. To coś, co nas wyróżnia i z czego powinniśmy być dumni jako mieszkańcy gminy.

Foto: Mat. UG Wilamowice. Prace budowlane już się rozpoczęły.