Już 85 lat swoją działalność w różnych dziedzinach życia społecznego przejawia Koło Gospodyń Wiejskich w Bestwinie. Okazałego stażu organizacja ta doczekała się w znacznej mierze dzięki zaangażowaniu i wytrwałości jej członkiń.
Był rok 1930, kiedy w Bestwinie zawiązało się Koło Gospodyń Wiejskich, pierwsze takie w całym regionie. Mimo, iż z początku nie posiadało swojej siedziby, to jednak jego członkinie potrafiły zmobilizować się do podejmowania aktywnych przedsięwzięć społecznych. Gospodynie nie tylko propagowały wartości patriotyczne, oświatę, kulturę i kładły nacisk na umiejętności przydatne w życiu codziennym. Swoimi staraniami doprowadziły do powstania w Bestwinie ochronki dla żebraków i przedszkola dla dzieci. Niemal od samego początku działalności szczególnie istotną rolę przypisano inicjatywom pomocnym w zachowaniu i kultywowaniu lokalnych tradycji.
W czasach wojennych funkcjonowanie KGW w Bestwinie zostało zawieszone, wznowiono je w 1947 r. pod patronatem Związku Samopomocy Chłopskiej, korzystając z pomieszczeń dawnej strażnicy. Za najważniejsze uznawano wówczas krzewienie oświaty rolniczej. Wraz z upływem lat Koło poszerzyło zakres swoich działań, zarazem dostosowało je do współczesnych potrzeb. ? W pewnym sensie ocalamy przeszłość od zapomnienia, ale i podążamy w duchu obecnych realiów. Chcemy przez to przyciągnąć nowe członkinie. A nie jest to łatwe, bo obowiązków zawodowych czy rodzinnych paniom dziś nie brakuje ? mówi Jadwiga Ozimina, która od 12 lat pełni funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Bestwinie.
Gospodynie zrzeszone w Kole spotykają się kilka razy w roku, przede wszystkim w celach organizacyjnych. Aktywnie uczestniczą bowiem w gminnych wydarzeniach, podczas których prezentują się w strojach regionalnych. Pomagają ponadto w organizacji zbiórek żywności dla najuboższych mieszkańców gminy, dokształcają się poprzez rozmaite szkolenia czy kursy ? komputerowe, gotowania, szycia.
Podczas uroczystości jubileuszu 85-lecia Koła można było przekonać się, iż to prawdziwa duma gminy. ? Wszystkie nasze koła działają prężnie. Ale z racji tego, że Koło Gospodyń Wiejskich z Bestwiny jest najstarsze w gminie i powiecie, stanowi taką perełkę jako ambasador kultury i tradycji naszej społeczności ? mówi Artur Beniowski, wójt Bestwiny. ? Panie są obecne i aktywne nie tylko podczas gminnych wydarzeń, bo przecież z sukcesami reprezentują również gminę poza jej granicami. Ze swojej strony chciałbym podkreślić znakomitą i owocną współpracę Koła z organizacjami działającymi na terenie gminy, jak i samą Gminą ? dopowiada wójt.
Koniecznym wspomnienia jest fakt, że KGW w Bestwinie to najstarsza tego typu organizacja na Podbeskidziu z udokumentowaną historią. Także w skali całego województwa należy do tych z największymi tradycjami. Koło otrzymało na przestrzeni lat wiele ważnych wyróżnień, w tym najbardziej prestiżową Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
Gospodynie SLA
Wójt Artur Beniowski i przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przyznali okolicznościowe patery, statuetki i listy gratulacyjne dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich w Bestwinie. Jedno z wyróżnień trafiło na ręce przewodniczącej Jadwigi Oziminy.