O dynamicznym rozwoju Gminy Wilkowice świadczy nie tylko skala realizowanych inwestycji. Potwierdzenie przyniosły także prestiżowe rankingi samorządowe.

Nie tak dawno opublikowany został Ranking Gmin Województwa Śląskiego, którego celem było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Na 126 samorządów liczących do 20 tys. mieszkańców Gmina Wilkowice zajęła w nim wysokie trzecie miejsce. – Nie jest to przypadek, bo osiągnęliśmy bardzo dobry poziom wskaźników, które brano pod uwagę w ocenie poszczególnych gmin – mówi wójt Janusz Zemanek.

Sporządzenie rankingu oparto o szereg kategorii, jak m.in. dochody własne, środki pozyskane z Unii Europejskiej, wydatki na różnych płaszczyznach, w tym na oświatę, kulturę, ochronę dziedzictwa narodowego oraz powietrza czy opiekę nad dziećmi do 3. roku życia, udział powierzchni gminy objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a także liczbę podmiotów gospodarczych. – To potwierdzenie, że gmina rozwija się w sposób zrównoważony, a obrany kierunek naszego samorządu jest właściwy – dodaje wójt gminy Wilkowice.

Mijający rok przyniósł także inne wyróżnienie. Gmina Wilkowice znalazła się na najwyższym miejscu w skali województwa w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce. Jednocześnie uzyskała znakomitą dwunastą pozycję w grupie aż 1533 sklasyfikowanych gmin wiejskich. W przypadku tego zestawienia oceniono m.in. udział dochodów własnych, relację nadwyżki operacyjnej i zobowiązań w odniesieniu do dochodów ogółem, skalę wydatków inwestycyjnych i środków europejskich w wydatkach ogółem czy też podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Również ten przywołany ranking ma swoją wartość, bo kondycja finansowa oceniona została już w dobie trwającej pandemii. – Po raz drugi w województwie śląskim zostaliśmy docenieni w kompleksowej ocenie finansów. Chciałbym podkreślić z dumą i satysfakcją, że jest to zasługa nie tylko pracowników Urzędu Gminy, ale wszystkich mieszkańców naszych sołectw, którzy tworzą dobrze funkcjonującą społeczność – zauważa Janusz Zemanek. (MAN)