Wraz z finiszem projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” uzyskiwany jest wymierny efekt ekologiczny szeroko zakrojonej inwestycji.

A to dlatego, że mieszkańcy coraz chętniej decydują się na podłączenia swoich domostw do wybudowanej w ostatnich latach kanalizacji. Wymowne są w tej kwestii same liczby, które nie pozostawiają wątpliwości – faktem jest już ogromny sukces całej gminnej społeczności.

 

1438 budynków

Kiedy w 2015 roku projekt był ostatecznie zatwierdzany, pod uwagę brano wyłącznie budynki, które wówczas znajdywały się na terenie objętym inwestycją. Od tego czasu ich liczba uległa wyraźnemu zwiększeniu, dodatkowo Gmina Wilkowice skutecznie ubiegała się o rozszerzenie projektu o kolejne zadania. Aktualna skala efektu ekologicznego sięga ponad 85 procent, a to z racji podłączenia do sieci zbiorczej aż 1438 budynków z zakładanych blisko 1700. Co więcej, takie tempo pozwala na optymistyczne założenie, że przy dalszym zaangażowaniu ze strony samych mieszkańców finalny efekt przekroczy pierwotne założenia.

 

84,6 kilometra

Łączna długość wykonanej sieci kanalizacyjnej w ramach projektu robi wrażenie. Tym bardziej zasługuje na odnotowanie, iż prace prowadzone były we wszystkich gminnych sołectwach, a więc Wilkowicach, Bystrej oraz Mesznej, nierzadko w terenie trudnym i wymagającym sporego wysiłku, aby inwestycja postępowała zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Skalę przedsięwzięcia można sobie uzmysłowić odnosząc przywołaną powyżej długość do dystansu 85 kilometrów, jaki w linii prostej dzieli Wilkowice od Krakowa.

 

80,2 miliona złotych

To największe w historii Gminy zadanie inwestycyjne, które służyć będzie również kolejnym pokoleniom mieszkańców. Projekt pochłonął łącznie aż 80,2 mln zł, z czego najistotniejsze znaczenie przypisać należy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w kwocie 41,7 mln zł. Środki rzędu nieco ponad 19 mln zł zostały pozyskane jako pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Drugie tyle, mając na względzie ogromne znaczenie inwestycji, Gmina Wilkowice dołożyła z własnego budżetu. Na sumę poniesionych wydatków składa się ponadto dodatkowe 3 mln zł, wygospodarowane na roboty zapewniające jeszcze wyższą jakość podjętych prac. (UGW)

 

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” jest bezsprzecznie inwestycją, którą określić można mianem epokowej. Jej efekty są oczywiste – z jednej strony stricte związane z ekologią i ochroną środowiska, z drugiej poprawą jakości i komfortu codziennego życia naszych mieszkańców.

Gdy prace trwały i powodowały pewne uciążliwości, nie wszyscy byli zadowoleni. Ale dziś coraz częściej słyszę, że obrany przed laty i z uporem kontynuowany kierunek był właściwy. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby cel osiągnąć i dziś możemy szczycić się, że Gmina Wilkowice w skali całego kraju odznacza się jednym z najwyższych wskaźników skanalizowania wśród gmin wiejskich.