Mieszkańcy Kóz aktywnie i przyjemnie mogą spędzać czas we własnej okolicy. Coraz większą popularność zyskuje tu ruch nordic walking. Toteż gmina czyni starania, by w okolicach Hrobaczej Łąki powstały specjalne szlaki do uprawiania tak powszechnego ?chodzenia z kijami?.
Od kilku lat na terenie Kóz daje się zauważyć wzmożoną aktywność miłośników nordic walking. W 2010 r. odbył się tu pierwszy koziański Rajd Nordic Walking, który zgromadził około 200 osób zainteresowanych takim sposobem spędzania wolnego czasu. Nic dziwnego, że inicjatywa kontynuowana jest co roku. Tegoroczny rajd, z finałem na Hrobaczej Łące, zaplanowano na sobotę 27 czerwca. ? Każdego roku przekonujemy się, że to przedsięwzięcie znajduje szerokie grono odbiorców wśród naszej społeczności. Bez względu na pogodę wielu mieszkańców chętnie decyduje się na wyjście z kijami ? podkreśla Bożena Sadlik, przewodnicząca Rady Gminy Kozy, jednocześnie inicjatorka popularyzacji nordic walking w Kozach.
Nie bez znaczenia dla rozwoju tej formy fizycznej aktywności jest posiadanie na terenie gminy odpowiednich warunków na potrzeby nordic walkingu. Wyjątkowo przyjaznym obszarem są trasy masywu Hrobaczej Łąki, które w niedługim czasie mają oficjalnie stać się szlakami nordic walking. W tej kwestii rozpoczęły się już rozmowy z Nadleśnictwem w Bielsku-Białej, złożona została stosowna dokumentacja. ? Czekamy na uzyskanie zgody, by wytyczyć trzy szlaki w lasach przylegających do gminy Kozy. Mamy już opracowany regulamin korzystania ze ścieżek, podpisaną umowę pomiędzy wójtem a nadleśnictwem, przygotowane zostały również mapy i tablice informacyjne. Pozostało nam jeszcze namalowanie znaków w terenie oraz zamontowanie tablic ? dodaje Sadlik.
Szlaki, o których mowa, mają zostać uruchomione w Kozach jesienią bieżącego roku. ? Liczymy, że pozwoli to zwrócić uwagę na walory turystyczno-krajobrazowe naszej miejscowości, a jednocześnie zadbamy o zdrowie i kondycję fizyczną wielu kozian ? tłumaczy Krzysztof Fiałkowski, wójt gminy Kozy, który również uczestniczy w dorocznym rajdzie.
Warto dodać, że nordic walking w formule rajdu był także integralną częścią realizowanego w Kozach na przestrzeni pierwszych miesięcy tego roku projektu ?Aktywny Senior ? organizacja tematycznych szkoleń, warsztatów, seminariów i rajdu edukacyjnego na obszarze LGD Ziemia Bielska?. Seniorzy wybrali się końcem marca na górę Żar. W Kozach zawiązała się ponadto grupa miłośniczek chodzenia z kijami, która spotyka się w piątki o godzinie 16. na stadionie LKS Orzeł Kozy i pod okiem instruktora z wielkim zapałem trenują tę popularną w beskidzkim regionie dyscyplinę.