W Szczyrku powstaje Klub Seniora. Zupełnie nowa placówka już od stycznia świadczyć będzie szereg potrzebnych usług dla osób powyżej 60. roku życia.

Utworzenie Klubu Seniora to następstwo starań władz Szczyrku o dofinansowanie zadania z ministerialnego programu „Senior+”. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji i przyznaniu 150 tys. zł stało się jasne, że taka placówka powstanie. Jako miejsce wybrano pomieszczenia przy ulicy Granicznej, które do jesieni 2018 roku zajmował komisariat policji. Obecnie prowadzony jest w nich gruntowny remont, mający na celu przystosowanie pod kątem aktywności osób starszych.

Działalnością Klubu Seniora objętych będzie początkowo 15 seniorów. W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby niesamodzielne, niepełnosprawne i mające niskie dochody. Podopiecznym zapewnione zostaną wszechstronne zajęcia usprawniające i rozwojowe, otrzymają tu także wyżywienie, wsparcie psychologiczne i prawne, zapewniony będzie im transport. Zakres ten może ulec zwiększeniu, Gmina wystąpiła bowiem o środki unijne w wysokości 880 tys. zł na funkcjonowanie w latach 2021-2022.

Warto zaznaczyć, że na rzecz środowisk osób starszych i niepełnosprawnych samorząd za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzi także inne działania. Gmina uczestniczy od ub.roku w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który objął kilkunastu mieszkańców Szczyrku. Realizowane jest dla nich wsparcie w wielu codziennych czynnościach czy też załatwianiu niezbędnych spraw urzędowych. Łącznie 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności obejmuje z kolei program „Opieki wytchnieniowej”. To forma przewidziana jako częściowe odciążenie faktycznego opiekuna.

Gmina Szczyrk realizuje ponadto wspólnie z Powiatem Bielskim zapoczątkowane w ub.roku przedsięwzięcie integracji społeczno-zawodowej dla 30 mieszkańców. Organizowane są staże, szkolenia, rozmaite działania środowiskowe, treningi motywacji, zajęcia z języka angielskiego czy edukacji dla zdrowia.

Inna z inicjatyw o podobnym charakterze to projekt „Piętro wyżej – Szczyrk bez barier”. Skierowany jest do osób niepełnosprawnych fizycznie bądź umysłowo, które mogą być aktywne pod warunkiem wyeliminowania wszelkich przeszkód i niedogodności. Ambasadorką akcji jest Dominika Kasińska, szczyrkowianka, uczestniczka premierowej edycji programu „Down The Road. Zespół w trasie”, a organizatorem Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku. (RED)

 

Antoni Byrdy,
burmistrz Szczyrku:

W działaniach, jakie podejmujemy na poziomie samorządu, nie zapominamy o takich, które w istotny sposób uwzględniają potrzeby osób samotnych, starszych czy też niepełnosprawnych. Każdy z nas takie osoby zna i w mniejszym bądź większym stopniu ma z nimi styczność. Naszym obowiązkiem jest dbać o to, aby miały wsparcie, odczuwały je, a przez to nie zostały wykluczone społecznie. Programy, w których bierzemy aktywny, udział cieszą się dużym zainteresowaniem, co też najlepiej wskazuje na ich celowość. Liczę, że i powstający Klub Seniora spełni swoje zadanie, a seniorzy spędzający w nim czas w gronie rówieśniczym będą czuli się potrzebni.