Posłanka Mirosława Nykiel kontynuuje spotkania w regionie ze środowiskami seniorów. To właśnie podczas takich wizyt narodził się pomysł stworzenia spójnego programu opieki medycznej nad osobami starszymi.
W całej Polsce jest już 10 mln emerytów, w samym tylko województwie śląskim ok. 1,1 mln, a takich osób będzie przybywać. – Starzejemy się jako społeczeństwo i stajemy wobec wyzwań kompleksowego zadbania o tę grupę społeczną – wyjaśnia posłanka Platformy Obywatelskiej.
Jej zdaniem, w Polsce pomaga się seniorom, emerytom i rencistom, ale udzielane wsparcie jest daleko niewystarczające. Jako partia opozycyjna Platforma mówi o „gospodarce srebrnej”, a więc działaniach skoncentrowanych na seniorach. Propozycje „Polski seniora” zostały oparte na podkreślaniu godności wieku osób starszych, zachowaniu ich w aktywności i zadbaniu o opiekę zdrowotną.
Mandat parlamentarny Mirosława Nykiel pełni od wielu lat, także wcześniejsza działalność społeczna i gospodarcza powodowała, że na jej drodze pojawiały się osoby ze środowisk senioralnych. Posłanka szczególnie ceni sobie właśnie te cyklicznie odbywające się spotkania z osobami starszymi, które w różnej formie cały czas prowadzą aktywne życie, m.in. w Czechowicach-Dziedzicach czy Bielsku-Białej. Wielkim echem odbił się ostatnio Wiosenny Bal Senioralny, jaki zorganizowano w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz. Dobra zabawa stała się okazją do odbycia rozmów z uczestnikami i wysłuchania ich opinii na temat elementów polityki senioralnej i wsparcia dla tego środowiska.
Najświeższą sprawą, jaką udało się przygotować, jest projekt Ustawy o Radach Senioralnych, przygotowany przy współpracy Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów i odbyciu ponad 80 spotkań z seniorami. Autorzy proponują w nim możliwość powoływania rad senioralnych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, chcą również, by seniorzy mieli swój budżet senioralny, z którego mogliby realizować swoje pomysły.
Jak mówi Mirosława Nykiel, przy stworzeniu programu z myślą o seniorach należy upowszechnić tzw. telemedycynę, która w Polsce jest już w wielu miejscach testowana. – Zależy mi, aby w ramach tego programu większość seniorów została wyposażona w opaski elektroniczne – mówi posłanka. Tego typu urządzenie posiada specjalny przycisk, którym w każdej chwili można wezwać pogotowie. Zresztą opaska posiada więcej możliwości, m.in. monitoruje istotne dla życia parametry stanu zdrowia. Toteż lekarz pacjenta, wyposażonego w takie urządzenie, zostaje automatycznie zawiadamiany o możliwym zagrożeniu.
O systemie pomocy zdrowotnej nad pacjentami w starszym wieku, Mirosława Nykiel rozmawiała m.in. podczas spotkania ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świętochłowicach. – Nie czuję upływającego czasu, czuję się w pełni sił, ale na tego typu spotkaniach seniorzy uświadamiają mi, że mam ogromne doświadczenie życiowe i zawodowe. Gdy mówię o wychowaniu trójki dzieci i swoich dziesięciorgu wnucząt od razu znajdujemy wspólny język – wyjaśnia posłanka.
Program systemowej pomocy dla seniorów jest również częstym punktem i przedmiotem rozmów podczas spotkań w trakcie Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia, którego posłanka Platformy Obywatelskiej jest inicjatorką i współorganizatorką. Wydarzenia Kongresu trwają praktycznie przez cały rok, ich zwieńczeniem jest uroczysta gala, we wrześniu zostanie ona zorganizowana po raz dziewiąty. Wtedy zostaje przyznana Perła Podbeskidzia, a odbierają ją panie zasłużone dla lokalnej społeczności, np. Grażyna Chorąży, prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenie Hospicyjnego, Maria Sysak-Łyp, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem”, czy Agnieszka Gorgoń-Komor, lekarz i profilaktyk. – Uczestniczkami i współorganizatorkami są często panie, które mają za sobą różnego rodzaju doświadczenie, nie tylko osobiste, ale i wynikające z pracy wśród osób starszych czy schorowanych. To one podkreślają konieczność utworzenia spójnego systemu opieki medycznej nad seniorami – dodaje Mirosława Nykiel.

(Łu)