Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie wystąpiła w kościele w bielskiej Straconce ze specjalnym koncertem.

Muzycy pod dyrekcją Urszuli Szkucik-Jagiełki przygotowali na niedzielę 3 października wyjątkowy repertuar, który dedykowany był postaci św. Jana Pawła II. Małgorzata Jagiełka, Agnieszka Sobczyk, Gabriela Sysło, Konrad Piesiur i Dawid Kuś, w towarzystwie słów Anny Chrobak-Steckel, zaprosili do wspólnego wykonywania wielu pieśni, w tym tak znanych, jak „Abba Ojcze”, „Czarna Madonna” czy „Barka”. To, że kilkukrotnie bisowali, świadczy najlepiej o pozytywnym odbiorze całego koncertu.

Orkiestra Dęta Gminy Bestwina wystąpiła na zaproszenie parafii Matki Bożej Pocieszenia w bielskiej Straconce, tutejszej rady osiedla i stowarzyszenia „Straconka moim domem”. Koncert był wyjątkową okazją do przypomnienia postaci papieża Polaka i jego pontyfikatu. Uwzględnił więc w swoim przekazie ważne zagadnienia, a więc szczególną więź Jana Pawła II z Polską i rodzinnymi Wadowicami, pielgrzymowanie po świecie, zawierzenie Matce Najświętszej, jak też dobre relacje z młodym pokoleniem. (RA)