Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” zmierza powoli ku końcowi. O osiągnięciu na obecnym etapie elementów pożądanego efektu ekologicznego dobitnie świadczą liczby.

To już wykonane 80,39 km sieci kanalizacyjnej wraz z sieciami bocznymi oraz sięgaczami, w tym 59 km samej tylko sieci głównej. – Takie wartości docelowe zostały osiągnięte na obecnym etapie szeroko zakrojonej inwestycji w gminie Wilkowice – podkreśla wójt Janusz Zemanek.

Ostatni, najważniejszy wskaźnik zadania, realizowanego przy wielomilionowym dofinansowaniu ze środków unijnych, osiągany jest stopniowo wraz z każdym kolejnym przyłączanym do zbiorczej sieci kanalizacyjnej domostwem. Projekt przewiduje podłączenie 1695 budynków (czyli 5482 mieszkańców). W połowie założenia te zostały wykonane już na dzień 31 sierpnia, a szacuje się, że do końca roku ok. 60 procent budynków uzyska dostęp do kanalizacji.

– Docierają do nas sygnały, że obecnie największym problemem jest wydajność firm podłączających budynki do sieci, które mają zamówienia na kilka miesięcy do przodu. Sami mieszkańcy mówią, że doczekali się realizacji inwestycji obiecywanej przez Gminę od wielu lat, zwracają jednak uwagę przede wszystkim na odtworzone po kanalizacji drogi – przyznaje nieco żartobliwie wójt gminy Wilkowice. (MA)