11 lipca po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 62 lat zmarł w Łodzi Dariusz Kucharski, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, członek Komisji Krajowej, delegat na Krajowy Zjazd Delegatów, wieloletni szef związkowego Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych w Łodzi, a także redaktor łódzkiego „Regionalnego Informatora Związkowego”. Był dobrze znany także związkowcom z naszego regionu – wielokrotnie prowadził tu szkolenia, utrzymywał też stały kontakt z Regionalną Sekcją Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”.

Na uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się 18 lipca w Łodzi, byli obecni związkowcy z całego kraju, w tym zastępca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz oraz delegacje wielu regionów wraz z przedstawicielami Zarządów Regionów. Wśród nich był także przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz. Wystawiono także kilkanaście pocztów sztandarowych.

Mat. NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia