Wilamowice zapraszają na uroczystości gminne upamiętniające postać św. arcybiskupa Józefa Bilczewskiego.

W trwającym obecnie roku jubileuszowym św. arcybiskupa Józefa Bilczewskiego cała diecezja bielsko-żywiecka, w szczególności zaś Wilamowice, organizują szereg uroczystości kościelnych, związanych z tym wydarzeniem. W listopadzie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przypomni postać świętego podczas kolejnych przedsięwzięć jubileuszowych pn. „Święty Józef Bilczewski – z Wilamowic do świętości”.

I tak w czwartek 24 listopada o godz. 17.00 w MGOK w Wilamowicach, a 25 listopada o godz. 16.00 w Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach postać pochodzącego z Wilamowic lwowskiego arcybiskupa przypominać będą odczyty jego Listów Pasterskich przeplatane występem chóru i Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki”. Nastąpi również rozstrzygnięcie gminnego konkursu literackiego i plastycznego. Na uroczystość przygotowana zostanie również wystawa eksponatów po świętym i pokonkursowa wystawa prac plastycznych oraz prezentacja nagrodzonych prac konkursu literackiego uczniów szkół z gminy Wilamowice. Wydarzenie zakończy koncert fortepianowo-skrzypcowy.

Rok jubileuszowy nawiązuje do stulecia śmierci arcybiskupa, która nastąpiła 20 marca 1923 r. (MJ)