Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął kolejne konkursy, w których po dofinansowanie sięgnęły gminy i placówki z beskidzkiego regionu.

Na tegoroczny konkurs „Zielona Pracownia” wpłynęło 155 zgłoszeń, z których wybranych została setka projektów. Cel nadrzędny to dofinansowanie w formie dotacji (nie wyższej niż 48 tys. zł) wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Bieżąca edycja konkursu jest już dziewiątą, w szkołach w województwie śląskim powstało dotąd 539 pracowni, na których powstanie przeznaczono ponad 22 mln zł.

„Misja ziemia” to pracownia, która powstanie niebawem w Szkole Podstawowej im. Abp. J. Bilczewskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilamowicach. „Doświadczalne laboratorium młodego przyrodnika” utworzone zostanie z kolei w SP nr 1 w Ligocie w gminie Czechowice-Dziedzice. Środki dla swoich placówek i specjalnych miejsc proekologicznych pozyskały także z terenu powiatu bielskiego – Gmina Buczkowice oraz Gmina Porąbka – odpowiednio „Siła natury” w SP im. J. Brzechwy w ZSP w Godziszce oraz „W makro i mikroświecie Doliny Soły” w SP nr 1 w Porąbce.

Atrakcyjne dla uczniów pracownie wykonane będą również w szkołach na Żywiecczyźnie – w Łodygowicach, Kamesznicy, Jeleśni, Pewli Wielkiej, Żywcu, Lalikach, Soli-Kiczorze, Ślemieniu oraz Ciścu. Z kolei na Śląsku Cieszyńskim z dotacji skorzystają placówki w Dzięgielowie, Skoczowie, Brennej i Cieszynie.

Początkiem maja rozstrzygnięta została natomiast pierwsza odsłona konkursu na utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni pn. „Zielona przestrzeń”. Dofinansowano w tym przypadku zadania, które wyróżniły się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania terenu oraz zaangażowaniem społeczności lokalnej w opracowanie projektu i jego realizację.

Znaczące środki na poziomie 250 tys. zł pozyskała Gmina Czechowice-Dziedzice na zagospodarowanie parku rekreacyjnego przy ul. Baczyńskiego. W gminie Skoczów specjalna przestrzeń powstanie w sołectwie Harbutowice, na co przeznaczone będzie niespełna 58 tys. zł. Kwotę nieco ponad 181 tys. zł otrzymała Gmina Rajcza na zadanie „Pozytywnie połączeni naturą”. (RA)