NSZZ „Solidarność” – związek zawodowy z wieloletnim doświadczeniem – oferuje profesjonalną obsługę pracowników, służy poradnictwem, angażuje się w bieżącą obronę godności, praw i interesów osób zrzeszonych w naszym związku. Są też inne, bardzo wymierne korzyści z posiadania legitymacji związkowej: zniżki, rabaty, promocje... Warto być członkiem NSZZ „Solidarność”!
„Solidarność” została powołany w efekcie protestów robotniczych na podstawie zawartego porozumienia 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisja Rządową.
Każdy zrzeszony w NSZZ „Solidarność” nie jest sam wobec pracodawcy. Staje się członkiem dobrze zorganizowanej wspólnoty działającej na poziomie zakładów, powiatów, regionów, branż i kraju. Ma zagwarantowane prawo do korzystania z pomocy związkowej w obronie praw pracowniczych i obywatelskich. Jest uprawniony do pomocy związku w sytuacjach losowych. W sytuacjach konfliktu z pracodawcą ma możliwość korzystania z pomocy prawników i innych ekspertów zatrudnionych w regionach i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Związkowcy pomogą w komisjach pojednawczych, jeśli tam zostanie skierowana sprawa. W przypadkach zagrożenia zwolnieniem z pracy, wypowiedzeniem warunków umowy o pracę pracownik ma obronę związkową, realizowaną już od chwili zamiaru podjęcia tego rodzaju decyzji przez pracodawcę. Może otrzymywać pomoc, w tym finansową, w okresie pozostawania bez pracy ze względu na prowadzoną działalność związkową.
– Poza wsparciem w kontaktach z pracodawcą i prawną pomocą merytoryczną dla związkowców oferujemy także naszym członkom szereg zniżek i rabatów przy zakupie różnego rodzaju towarów czy usług – mówi Piotr Gołąb z podbeskidzkiego Działu Rozwoju Związku. – Mamy podpisane umowy z sieciami stacji benzynowych (Lotos i Mixpol) na rabaty przy zakupie paliw, mamy bardzo konkretne zniżki ubezpieczeniowe (między innymi z PZU), oferujemy też specjalne rabaty do myjni samochodowych, parków rozrywki czy klubów fitness. Mamy też dla naszych członków i ich rodzin coraz bardziej bogatą ofertę wypoczynku, nie tylko letniego, z całym pakietem zniżek i rabatów. To są konkretne, przeliczalne na złotówki, korzyści z przynależności do naszego związku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie internetowej.
W zakładach gdzie nie ma organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” warto podjąć wysiłek by ją założyć. Nie jest to trudne. W przypadku wątpliwości wystarczy telefon do Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ  „Solidarnoś
” lub najbliższego oddziału naszego związku (adresy i telefony podajemy na sąsiedniej stronie). Nie ma problemu z rejestracją, szkoleniami i kompleksową obsługą prawną. Dla pracowników, zatrudnionych u pracodawcy, gdzie jest już „Solidarność”, wystarczy nawiązać kontakt z przewodniczącym. Wypełnienie i przyjęcie deklaracji związkowej zajmuje chwilę i finalizuje przynależność związkową.

(NSZZ)