Gmina Kozy uzyskała częściowe umorzenie dwóch pożyczek, pobranych na preferencyjnych warunkach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Środki te pozwalają realizować kolejne ważne dla mieszkańców projekty.
Pierwsza pożyczka w wysokości 856 tys. zł została zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż kolektora Czerwonka, etap VI (cz. 1 i 2), drugą w kwocie nieco ponad 106 tys. zł wykorzystano na termomodernizację Przedszkola Publicznego. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają charakter preferencyjny, ponieważ po terminowej spłacie co najmniej 50 proc. pobranej pożyczki, można ubiegać się o częściowe jej umorzenie.
W obu przypadkach skorzystano z takiej możliwości i złożono wniosek o umorzenie łącznie 420 182 zł. Całą kwotę władze Kóz przeznaczą na sfinansowanie kolejnego zadania ekologicznego. Warto zaznaczyć, że w ostatnich dwóch latach gmina Kozy starała się skutecznie o umorzenie kwoty w wysokości 1 153 182 zł.
W ramach kolejnego zadania inwestycyjnego ?Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach, etap IX a? powstanie nowa sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 1,2 km. Projekt obejmuje budowę kanałów sanitarnych i sięgaczy kanalizacyjnych do granicy nieruchomości w rejonie ulicy Przeczniej ? budynek Ludowego Klubu Sportowego, ul. Macierzanki ? dwa budynki i ul. Bielskiej (strona północna) od budynku nr 2 do budynku nr 64.
Realizacja przedsięwzięcia, z wykorzystaniem środków z umorzenia pożyczek, stworzy możliwość przyłączenia do kanalizacji sanitarnej ponad 20 budynków, w tym obiektu LKS-u. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w tym roku, zakończenie w czerwcu 2016 r. (Red)