oczyszczalnia zasole

Gmina Wilamowice kontynuuje realizację licznych zadań ujętych w Programie Ochrony Środowiska. Szczególny nacisk położony został na gospodarkę wodno-ściekową.

wieza

W Nadleśnictwie Kobiór powstały pierwsze w Polsce dostrzegalnie. To specjalne wieże, umożliwiające obserwację wielkich obszarów lasów i wykrywanie pożarów w początkowej fazie.

torby DO WYBORU (1)

Kilkadziesiąt ekologicznych toreb, z myślą o ich sprzedaży i przekazaniu środków na cele dobroczynne, uszyli podopieczni Szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach w gminie Bestwina oraz uczniowie Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach.

Nauczyciele o drewnie

O pochodzeniu drewna, jego właściwościach i zastosowaniu rozmawiali uczestnicy III edycji warsztatów dla nauczycieli „O lesie w lesie – czyli drewno w roli głównej”, zorganizowanych w Nadleśnictwie Bielsko.

Kanalizacja DO WYBORU (1)

W północnej części miasta Czechowice-Dziedzice, szczególnie narażonej na podtopienia przy wzmożonych opadach, trwają prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej. Projekt ma znacząco poprawić bezpieczeństwo.