goczalkowice woda

Największy akwen w regionie – Jezioro Goczałkowickie – cały czas zachowuje rezerwę przeciwpowodziową.

2

Dwie sowy, puszczyki zwyczajne (Strix aluco) od niedawna polubiły miejsce w parku przy bielskiej delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pracownikom udało się zrobić im zdjęcie.

piknik 1

Z wielu atrakcji można było skorzystać podczas XIX Pikniku Ekologiczno-Leśnego, jaki przeprowadzono 7 i 8 lipca w Wiśle.

SP Bestwina KADR

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął tegoroczną edycję konkursu „Zielona Pracownia 2018”. Wśród szkół, którym przyznano dofinansowanie, znalazły się aż trzy z gminy Bestwina.

oczyszczalnia zasole

Wilamowice chcą w lipcu rozpocząć realizację dużego projektu ekologicznego – modernizacji oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim, połączonej z rozbudową sieci kanalizacyjnej.