30stka

Rewitalizacja budynku tzw. „Trzydziestki”, montaż ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, przebudowa ulicy Wapienickiej wraz z powstaniem nowego parkingu oraz budowa motylarni – to kluczowe z zadań inwestycyjnych, których realizację w gminie Jaworze zaplanowano na ten rok.

zimowe zwyciestwo (2)

Trzydzieści osiem lat temu, rankiem 6 lutego 1981 roku, podpisaniem porozumienia w świetlicy Zakładów Przemysłu Wełnianego „Bewelana” w Bielsku-Białej Mikuszowicach zakończył się strajk generalny podbeskidzkiej „Solidarności”.

Dosc dyskryminowania

Konwent przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ „Solidarność” przekształcił się 11 stycznia w sztab protestacyjno-strajkowy, którego zadaniem będzie doprowadzenie do realizacji stanowiska Komisji Krajowej z 11 grudnia, w której Związek zawarł listę swych najważniejszych postulatów (pełny tekst publikujemy poniżej).

Szczyrk narty (2)

Wspaniała zima, mnóstwo śniegu i doskonałe warunki ściągają do Szczyrku tysiące narciarzy. Ale intensywne opady śniegu w pierwszych dniach stycznia sprawiły początkowo sporo kłopotów. Paraliż komunikacyjny przy głównej drodze przebiegającej przez miasto, dzięki energicznym działaniom władz samorządu z burmistrzem Antonim Byrdym na czele, szybko został opanowany.

Janicki Bobinski

Prestiżowe Laury Umiejętności i Kompetencji otrzymało dwóch naukowców z Akademii Techniczno-Humanistycznej – rektor prof. Jarosław Janicki oraz dziekan dr hab. Rafał Bobiński.