dav

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach apeluje o zachowanie ostrożności w lasach naszego regionu i rozpoczyna akcję bezpośredniej ochrony przeciwpożarowej lasu.

teznia 2

Funkcjonujące w Jaworzu Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej poszerzy niebawem swoją ofertę. Wraz z planowaną do utworzenia motylarnią stanowić będzie Centrum Edukacji Ekologicznej z prawdziwego zdarzenia.

DCIM100MEDIADJI_0061.JPG

Na terenie powiatu bielskiego zakończyło się piąte spotkanie międzynarodowego projektu „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian środowiskowych” – ProteCHt2save CE 1127.

eko pracownia 1

Szkoła w Janowicach w gminie Bestwina znalazła się wśród zwycięzców konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie projektu „zielonej pracowni”.

Smieci

– Gospodarka odpadami jest poza szerszą świadomością społeczną. O smogu dyskutujemy chętnie, bo to modne i odczuwalne nosem, ale o hałdzie śmieci, która może nas za parę lat dosłownie przysypać, wolimy milczeć…