photovoltaik

Ponad 300 mieszkańców gminy Wilamowice chce zainstalować systemy fotowoltaiczne na swoich budynkach wraz z pompami ciepła. Samorząd stara się o pozyskanie na ten cel pieniędzy, bo to jeden ze skuteczniejszych sposobów na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza spowodowanych ogrzewaniem domów.

pracownie zielone

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił 5. edycję konkursów na utworzenie tzw. zielonych pracowni. Udział w nich wziąć mogą szkoły podstawowe i średnie oraz organy prowadzące placówki oświatowe na terenie województwa.

czujnik

Większość z nas jest gotowa stosować do ogrzewania kotły gazowe zamiast węglowych, pod warunkiem, że ktoś pomoże im sfinansować wymianę urządzenia.

ekopracownie (1)

W szkołach naszego regionu przybyły trzy kolejne ekopracownie. W tym swoje możliwości poznawcze będą rozwijać ciekawi świata uczniowie z Bestwiny, Bestwinki i Kaniowa.

cop (2)

Uczestnicy katowickiego Szczytu Klimatycznego COP24 byli gośćmi w nadleśnictwach południowej części województwa.