Wystawa ustron

Malownicze Beskidy po raz kolejny są przedmiotem zainteresowania artystów. Ustrońska Galeria „Rynek” zaprezentowała w ostatnich tygodniach prace powstałe podczas pleneru malarskiego, ruszył tymczasem konkurs fotograficzny, w którym uczestnicy mają za zadanie uchwycić piękno gór.

dav

Wiosna na terenie Ziemi Bielskiej z wolna budzi się do życia.

konwent Jaworze

Blisko stu samorządowców z województwa śląskiego, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, a także marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski na przełomie stycznia i lutego spotkali się w Jaworzu na obradach Konwentu Wójtów i Burmistrzów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

olza kadr

Na wspólnym posiedzeniu spotkali się przedstawiciele samorządów lokalnych współtworzących Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” oraz Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej.

Gala MMA

Prawdopodobnie aż z 15 walk składać się będzie Gala MMA Celtic Gladiator, jaka w sobotę 29 czerwca zawita do Bielska-Białej.