Pierzyna strazak

Janusz Pierzyna, prezes Gminnego Zarządu OSP w Jasienicy, jednocześnie wójt gminy Jasienica, otrzymał medal honorowy im. Bolesława Chomicza.

Dni powiatu

Od piątku 15 do niedzieli 17 czerwca w Porąbce potrwa Święto Powiatu Bielskiego.

woz bojowy

Wręczenie medali osobom zasłużonym dla pożarnictwa i przekazanie wozu bojowego towarzyszyło gminnym obchodom Dnia Strażaka w Międzyrzeczu Górnym.

dzialka

Ponad 12 mln zł wpłynie do budżetu Gminy Jasienica ze sprzedaży dwóch znajdujących się obok siebie działek w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej.

ZAMIANA krwiodawcy

Podczas kwietniowej sesji Rady Gminy zostali odznaczeni dwaj mieszkańcy Jasienicy, Mariusz Cichocki i Mirosław Ciupka, wieloletni honorowi dawcy krwi.