Witkowska Ostalkiewicz2

Jaworzanka Jolanta Witkowska kierować będzie działalnością Ośrodka Promocji Gminy, zastępując odchodzącego na emeryturę Leszka Barona.

teznia jaworze

Fontanna i tężnia solankowa w Jaworzu są już czynne.

panele

Jednogłośnie Rada Gminy Jaworze zdecydowała o udzieleniu wójtowi Radosławowi Ostałkiewiczowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły.

30stka Jaworze

Zabytkowy budynek dawnej administracji jaworzańskiego uzdrowiska poddany będzie gruntownemu remontowi. W przebudowie wykorzystany zostanie charakterystyczny dla obiektu mur pruski.

acer

Zdalna szkoła zmieniła znacznie krajobraz jaworzańskiej oświaty. – Podczas gdy budynki szkół stoją puste, rolę sal lekcyjnych przejęły pokoje, kuchnie i salony w domach. Stało się tak również dzięki pozyskanemu sprzętowi komputerowemu – mówi wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz.