OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W Częstochowie odbył się krajowy zjazd „Solidarności”. Głównym zadaniem delegatów był wybór władz związku na nową, pięcioletnią kadencję, a także uchwalenie programu działania związku na najbliższe lata.

Oswietlenie

Kolejne zadania z myślą o bezpieczeństwie pieszych i kierowców przeprowadzone zostały w pobliżu dróg w gminie Kozy.

POWIAT 5

Ruszył kolejny rok szkolnej rywalizacji sportowej w powiecie bielskim. Uroczyste jego rozpoczęcie nastąpiło końcem października w Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach.

Jasienica (2)

Pod znakiem licznych wydarzeń patriotycznych upłynął 11 listopada w gminach powiatu bielskiego.

Klub Seniora

Rozszerza się prospołeczna działalność prowadzona w pomieszczeniach po dawnym „Kinie Marzenie” w Kozach. Od 5 listopada swoje miejsce znaleźli tu koziańscy seniorzy.