segregacja pszok

Spotkanie edukacyjne, podejmujące zagadnienie segregacji śmieci, zorganizowane zostało na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kozach.

Lipnik NB

Jarosław Klimaszewski, prezydent Miasta Bielska-Białej, i Marek Czader, nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko, podpisali porozumienie w sprawie modernizacji amfiteatru w kompleksie leśnym w Lipniku.

Sanepid (1)

O współpracy samorządów z Państwową Inspekcją Sanitarną rozmawiano w bielskim Starostwie Powiatowym podczas konferencji zorganizowanej przez starostę bielskiego Andrzeja Płonkę.

Kenia-Kozy

Do gminy Kozy dotarła pilotażowa akcja projektu „Kozy dla rodzin w Kenii”. Honorowy patronat nad nią objął wójt Jacek Kaliński.

Dni Koz glowne

Pierwszy weekend czerwca upłynie pod znakiem święta całej społeczności gminy Kozy.