oplatek szczyrk

Przedstawiciele środowisk kulturalnych, sportowych, religijnych i samorządowych działających w gminie Szczyrk w poniedziałek 7 stycznia wzięli udział w noworocznym spotkaniu opłatkowym.

Szczyrk narty (2)

Wspaniała zima, mnóstwo śniegu i doskonałe warunki ściągają do Szczyrku tysiące narciarzy. Ale intensywne opady śniegu w pierwszych dniach stycznia sprawiły początkowo sporo kłopotów. Paraliż komunikacyjny przy głównej drodze przebiegającej przez miasto, dzięki energicznym działaniom władz samorządu z burmistrzem Antonim Byrdym na czele, szybko został opanowany.

powiat kultura (1)

Podczas Noworocznego Spotkania z Twórcami i Animatorami Kultury starosta Andrzej Płonka i przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Jan Borowski nagrodzili twórców i animatorów kultury.

Andrzej Plonka ZPP

O samorządzie powiatowym, współpracy powiatu bielskiego z miastem Bielsko-Biała, a także o Związku Powiatów Polskich rozmawiamy z jego nowym prezesem Andrzejem Płonką, zarazem starostą bielskim wybranym na kolejną kadencję.

pracownie zielone

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił 5. edycję konkursów na utworzenie tzw. zielonych pracowni. Udział w nich wziąć mogą szkoły podstawowe i średnie oraz organy prowadzące placówki oświatowe na terenie województwa.