firma roku

Prezydent Miasta Bielska-Białej, Starosta Bielski oraz Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej zapraszają wszystkich przedsiębiorców do udziału w jubileuszowej X edycji konkursu Firma Roku 2019.

TKB 2

Niezwykle atrakcyjnie dla mieszkańców oraz gości zapowiada się lipiec i sierpień w Szczyrku.

tanecznym DO WYBORU (1)

W Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku odbyły się dwudniowe warsztaty taneczne w ramach realizowanego projektu „Edukacja kulturalna mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego”.

szwed (7)

Od 1 lipca ruszył rozszerzony program „Rodzina 500 plus”, który zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

pomoc

Wciąż trwa akcja zbierania pieniędzy na operację 4-letniej Wiktorii, wnuczki naszych przyjaciół, Magdy i Adama Pawlików, zasłużonych działaczy podziemnej „Solidarności”.