album 1

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach otrzymał dofinansowanie projektu „Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru Ziemi Bielskiej poprzez wydanie publikacji w postaci albumu pt. Nasze dziedzictwo w wierszach, obrazie i rzeźbie”.

wilamowice okna

Podczas wakacji w Zespole Szkół w Wilamowicach zaplanowano wymianę całej stolarki okiennej. Czyli blisko 200 okien.

pisarzowice dom kultury

Kolejne projekty zrealizowane zostały w Wiejskim Domu Kultury w Pisarzowicach. Oba mają istotne znaczenie dla funkcjonowania placówki po jej gruntownej rozbudowie.

jadalnia wilamowice

Gmina Wilamowice uzyskała istotne dofinansowanie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

NIEKONIECZNIE egzaminy

W pięciu szkołach podstawowych w gminie Wilamowice przeprowadzone zostały egzaminy ósmoklasistów, do których przystąpiło łącznie 170 uczniów.