Nowa osada turniej

Puchar Burmistrza Wisły Tomasza Bujoka był stawką kolejnej edycji mającego bogate tradycje piłkarskiego Turnieju Dolin.

Dziechcinka

Burmistrz Wisły Tomasz Bujok zamierza na piętrze budynku ośrodka zdrowia w Dziechcince stworzyć Klub Seniora. Pozyskał na ten cel 150 tys. zł dofinansowania.

warsztaty malarskie UTW

Do końca października bielska Akademia Techniczno-Humanistyczna będzie realizować projekt „Supersenior w Uniwersytetach Trzeciego Wieku”, służąc wsparciem dla miejscowych UTW z powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

kaczyce droga 3

W tym roku na drogach powiatowych na Śląsku Cieszyńskim przeprowadzono wiele inwestycji. – Z roku na rok zwiększamy skalę prac, aby jak najszybciej poprawić stan dróg – mówi starosta Janusz Król.

MBP wisla Slawek

Światopoglądy – taki tytuł nosił tegoroczny cykl Wakacyjnej Akademii Kultury, spotkań, zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wiśle.