droga remont

W kolejnych sołectwach – Jasienicy, Bierach i Landeku – zakończyły się tegoroczne naprawy dróg. Gmina w listopadzie otrzymała też trzecią w tym roku tzw. promesę na modernizację drogi z puli rządowej.

plac jakuba

Jeszcze w tym roku na Placu św. Jakuba w Szczyrku będzie można korzystać z bezpłatnego i szybkiego Internetu. To jednak tylko część inwestycji realizowanej na terenie miasta przez bielską spółkę SferaNet z myślą głównie o mieszkańcach.

oswietlenie kozy

Wzdłuż przebiegającej przez Kozy drogi krajowej nr 52 zamontowane zostało nowoczesne oświetlenie energooszczędne, które przysłuży się większemu bezpieczeństwu w ruchu samochodowym i pieszym na terenie gminy.

drogi (2)

Uzyskane jesienią dofinansowanie z budżetu państwa pozwoli wyremontować kilka dróg, ważnych dla komunikacji w gminie Wilamowice. Zmodernizowane zostaną m.in. ulice Słowackiego i Starowiejska w Wilamowicach, a także Taternicza na granicy z Bielskiem i Bestwiną.

Gmina Jasienica ogolne

W związku z publikacją w jednym z lokalnych periodyków nieprawdziwych danych, dotyczących sytuacji finansowej Gminy Jasienica, pragnę powiadomić, że zaprezentowane tam informacje w rażący sposób odbiegają od prawdy.