forum energ

Uczniowie ze szkoły w Bestwinie zorganizowali Młodzieżowe Forum Ekoenergetyczne. Wykorzystując wyposażenie nowych zielonych pracowni, pogłębili wiedzę i podzielili się swoimi przemyśleniami co do przyszłości alternatywnych źródeł energii.

segregacja pszok

Spotkanie edukacyjne, podejmujące zagadnienie segregacji śmieci, zorganizowane zostało na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kozach.

oczyszczalnia

W szybkim tempie przebiega gruntowna modernizacja oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim, połączona z rozbudową sieci kanalizacyjnej w tym rejonie gminy Wilamowice.

ocena pow

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach opublikował „Roczną ocenę jakości powietrza w województwie śląskim, raport wojewódzki za rok 2018”. Można ją pobrać ze strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Czecho panorama

Właściciele budynków jednorodzinnych w gminie Czechowice-Dziedzice, zainteresowani likwidacją nieekologicznych kotłów węglowych i zastąpieniem ich kotłami gazowymi, mogą złożyć wniosek o udzielenie dotacji na tego rodzaju inwestycję jeszcze do 28 czerwca br.