30stka

Rewitalizacja budynku tzw. „Trzydziestki”, montaż ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, przebudowa ulicy Wapienickiej wraz z powstaniem nowego parkingu oraz budowa motylarni – to kluczowe z zadań inwestycyjnych, których realizację w gminie Jaworze zaplanowano na ten rok.

ATH BB

Student inżynierii materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH Tobiasz Gabryś został laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Beskidzka OBOWIAZKOWO

Kilka ważnych zadań zaplanowanych zostało w tegorocznym planie inwestycyjnym gminy Kozy.

osrodek Mazancowice

Od piątku 25 stycznia ośrodek zdrowia w Mazańcowicach rozpoczął działalność w nowej siedzibie.

zasole

Ponad 28 mln zł planuje w tym roku wydać Gmina Wilamowice na inwestycje. Większość tej kwoty pochłonie oczekiwana i bardzo potrzebna rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim.