Echo Hecznarowice

Święty Szczepan po kolędzie rod chodził…. – z tą zapomnianą kolędą Zespół Regionalny „Echo” z Hecznarowic w gminie Wilamowice pod kierunkiem Zbigniewa Bugajskiego wystąpił w niedzielę 14 stycznia w Bystrej Krakowskiej podczas XVIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Spotkania z Kolędą” im. Piotra Jakóbca.

forum organizacji Jaworze (5)

W Jaworzu na zaproszenie wójta Radosława Ostałkiewicza członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych obradowali podczas I Jaworzańskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

zaplecze sportowe w Rudzicy

Tegoroczny budżet Gminy Jasienica będzie nastawiony na inwestycje służące rozwojowi i poprawie warunków życia mieszkańców we wszystkich sołectwach. – Tak dobrej sytuacji finansowej gmina Jasienica jeszcze nie miała – mówi wójt Janusz Pierzyna.

Muzeum Bestwina Lu

W Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie zrealizowano projekt, który zakładał montaż kompletnego systemu centralnego ogrzewania budynku.

Bestwina piekarnia skrzyzowanie Lu

Ważne zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w tym roku w gminie Bestwina. Środki na nie będą pochodziły w znacznej mierze z własnego budżetu, który może przekroczyć rekordową dla gminy kwotę 50 mln zł.