30stka

Rewitalizacja budynku tzw. „Trzydziestki”, montaż ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, przebudowa ulicy Wapienickiej wraz z powstaniem nowego parkingu oraz budowa motylarni – to kluczowe z zadań inwestycyjnych, których realizację w gminie Jaworze zaplanowano na ten rok.

ATH BB

Student inżynierii materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH Tobiasz Gabryś został laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kozy liczba

Liczebność gminy Kozy na koniec 2018 roku uległa zwiększeniu w porównaniu do roku poprzedniego o 39 osób – to jedna z najważniejszych informacji wynikających z oficjalnie przedstawionych danych. Czyni to Kozy niezmiennie najliczniej zamieszkałą wsią w Polsce.

jubileusze

Blisko pół setki par z gminy Jasienica zostało uhonorowanych za długoletnie pożycie małżeńskie.

Gracja DO WYBORU (1)

Początkiem stycznia dziewczęta z Akademii Mażoretek „Gracja” wystąpiły podczas Koncertu Noworocznego w Domu Kultury w Brzeszczach.