Gala rokowski

Mnóstwo emocji dostarczy zgromadzonym kibicom Międzynarodowa Gala MMA Celtic Gladiator. Hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej zapełni się miłośnikami sportów walki już w sobotę 29 czerwca.

forum energ

Uczniowie ze szkoły w Bestwinie zorganizowali Młodzieżowe Forum Ekoenergetyczne. Wykorzystując wyposażenie nowych zielonych pracowni, pogłębili wiedzę i podzielili się swoimi przemyśleniami co do przyszłości alternatywnych źródeł energii.

segregacja pszok

Spotkanie edukacyjne, podejmujące zagadnienie segregacji śmieci, zorganizowane zostało na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kozach.

oczyszczalnia

W szybkim tempie przebiega gruntowna modernizacja oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim, połączona z rozbudową sieci kanalizacyjnej w tym rejonie gminy Wilamowice.

ocena pow

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach opublikował „Roczną ocenę jakości powietrza w województwie śląskim, raport wojewódzki za rok 2018”. Można ją pobrać ze strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.