Gazeta Beskidzka – media dla samorządów Podbeskidzia. Miesięcznik, który od 10 lat nieprzerwanie dociera do mieszkańców Gmin Powiatu Bielskiego i Bielska-Białej. Co miesiąc dociera do ok. 30 tys. Czytelników.

Wydawca i skład: MEDIO PRESS Adam Kliś, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 29

Redaktor naczelny: Marcin Nikiel
Zastępca redaktora naczelnego: Mirosław Łukaszuk

Kontakt z redakcją: redakcja@gazetabeskidzka.pl
Telefon: 510-123-382

Informujemy o samorządach:
– co robią dla mieszkańców
– jak rozwijają nasze miejscowości
– jakie napotykają trudności
– jak rozwiązują problemy
– jak współpracują z różnymi środowiskami

Promujemy samorządy:
– wydarzenia bieżące z myślą o lokalnych społecznościach
– inicjatywy samych mieszkańców
– inwestycje
– oświatę
– sprawy dotyczące poprawy bezpieczeństwa
– lokalną kulturę i sport
– przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska