Kolejne inwestycje znacząco zwiększające bezpieczeństwo komunikacyjne tak kierowców, jak i pieszych zrealizowane zostały w Kozach.

Tuż przed końcem roku, mimo trudnych wówczas warunków pogodowych, sfinalizowana została przebudowa skrzyżowania ulicy Mostowej z Nadbrzeżną. Zgodnie z projektem wykonano w tym miejscu tzw. wyniesione skrzyżowanie, które wymusza na kierowcach zmniejszenie prędkości. Naturalnie łatwiejsze jest też dzięki temu włączenie się do ruchu z ul. Mostowej. Równie istotnym elementem inwestycji było utworzenie zupełnie nowego przejścia dla pieszych, co ucieszy choćby rodziny spacerujące z dziećmi w tej części Kóz.

Na finiszu jest z kolei szeroko zakrojona przebudowa dróg w ramach „Osiedla 100”, gdzie na wszystkich ulicach objętych inwestycją położono nowe warstwy asfaltu. W tej części gminy w pełni korzystać można więc z wyremontowanych ulic – Bukietowej, Lazurowej, Liliowej, Storczyków, Wiśniowej, Zamkowej i Zdrojowej. Co ważne, w przypadku dwóch z nich zmieniono organizację ruchu, by umożliwić mieszkańcom swobodne parkowanie. Ul. Lazurowa i Wiśniowa zostały więc drogami jednokierunkowymi.

Ważne prace prowadzone były także w ostatnich tygodniach w ciągu ul. Przeczniej – przy skrzyżowaniu z ul. Akacjową oraz w pobliżu zbiegu ul. Klonowej i Rzemieślniczej. Zamontowane zostało dodatkowe ledowe oświetlenie przejść dla pieszych, dzięki czemu nawet po zmroku bądź w przypadku ciemnego ubioru przechodniów kierowcy bez trudu mogą ich dostrzec. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu była w tym miejscu konieczna przede wszystkim z racji wzmożonego ruchu.

Warto dodać, że na przestrzeni ub.roku zrealizowano szereg innych prac związanych z infrastrukturą drogową. M.in. wybudowano odwodnienie na odcinku ul. Złotej, zmodernizowano mosty na ul. Sosnowej i Dolnej, przebudowie poddano także ul. Górną w rejonie placu zabaw. Powodzeniem zakończyły się również starania samorządu, aby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała brakujący odcinek chodnika wzdłuż drogi krajowej ul. Krakowskiej w Kozach Gajach.

Kolejne inwestycje drogowe są już w przygotowaniu. W najbliższych tygodniach rozpocznie się m.in. wyczekiwana zarówno przez mieszkańców, jak i turystów przebudowa ul. Piaskowej, która docelowo usprawni komunikację w obrębie kamieniołomu. Projekt przewiduje prace na odcinku od ul. Panienki do tzw. szlabanu, wytyczone zostaną miejsca parkingowe, przeprowadzona będzie również konieczna w tym rejonie rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej. Przy okazji tego zadania utworzona będzie ogólnodostępna, publiczna toaleta. (MAN)

Jacek Kaliński,

wójt gminy Kozy:

Zagadnienia związane z infrastrukturą drogową należą do tych, które mają bez wątpienia z perspektywy naszej gminy priorytetowy charakter. Niezależnie od pozyskiwanych funduszy zewnętrznych nie szczędzimy też na takie inwestycje środków własnych. Poprawiamy w ten sposób przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo naszych mieszkańców, zarówno kierowców, jak i pieszych. Będziemy czynić zarazem starania, by w kolejnych miesiącach realizować dalsze zadania, co jednak mocno uzależnione jest od sytuacji rynkowej i możliwości współfinansowania inwestycji.

 

Foto: Mat. UG Kozy. Dodatkowe ledowe oświetlenie przejść dla pieszych zamontowane zostały w ciągu ul. Przeczniej.