To był szeroko zakrojony pod względem inwestycyjnym i ważny zarazem projekt kompleksowej przebudowy siedmiu dróg, zlokalizowanych na Osiedlu 100 w gminie Kozy.

Przez ostatni rok w tej części Kóz prowadzone były wzmożone prace. W ich następstwie każda z dróg, a więc ulice Zdrojowa, Liliowa, Bukietowa, Lazurowa, Storczyków, Zamkowa i Wiśniowa, zyskała nową nawierzchnię. Przy większości z nich powstały również chodniki dla pieszych. Inwestycja objęła również budowę kanalizacji deszczowej, zjazdów do posesji, spowalniaczy ruchu, miejsc do parkowania samochodów czy przebudowę instalacji elektrotechnicznych.

Jednym z kluczowych aspektów związanych z inwestycją były zmiany w organizacji ruchu, które zaprojektowano z myślą o poprawie bezpieczeństwa i płynności komunikacji. I tak na ulicach w tym rejonie obowiązuje strefa, w której prędkość ograniczona jest do 20 km/h, a bezwzględnie to piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami. Wprowadzono także zakaz postoju poza wyznaczonymi miejscami oraz ograniczenia tonażowe. W przypadku potrzeby dojazdu do posesji samochodem o masie powyżej 5 ton należy uzyskać zezwolenie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. Wyjazd z Osiedla 100 traktowany jest jako włączenie się do ruchu, przez co należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim jego uczestnikom. Z racji zaś występowania skrzyżowań równorzędnych obowiązującą jest zasada tzw. prawej ręki. Dodatkowo na ul. Lazurowej i Wiśniowej wdrożono ruch jednokierunkowy.

Inwestycja zrealizowana została nakładem blisko 8 mln zł. Środki w dużej mierze gwarantujące przeprowadzenie zadania zgodnie z jego pierwotnymi założeniami zostały pozyskane przez Gminę z rządowego programu Polski Ład. (MAN)

Jacek Kaliński,

wójt gminy Kozy:

Zakończyliśmy kolejną drogową inwestycję na terenie naszej gminy. Kolejną, która w istotny sposób poprawia komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Dotyczy to zarówno tych, którzy poruszają się samochodami, jak i pieszych. Na Osiedlu 100 mamy już nowe nawierzchnie asfaltowe, wygodne chodniki, zniknęły także problemy z kanalizacją deszczową w tym rejonie. Nie bez znaczenia są i inne rozwiązania komunikacyjne, które w dużej mierze wynikały z opinii samych mieszkańców. Otrzymujemy już zresztą liczne sygnały, że przeprowadzone prace przyniosły spodziewane efekty.

Zdjęcia: Mat. UG Kozy