Wprowadzenie oczekiwanych od dawna dodatków emerytalnych dla strażaków ochotników, to główne założenie przygotowywanego projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. – To bardzo potrzebne rządowe wsparcie dla druhów, którzy każdego dnia całkowicie bezinteresownie troszczą się o nasze bezpieczeństwo – uważa poseł Przemysław Drabek.

Jest spora szansa na to, że przez lata zapowiadane dodatki emerytalne zostaną wreszcie ujęte w stosownej ustawie. Każdy druh, który przechodzi na emeryturę po przesłużeniu 25 lat, otrzymywać miałby jedną czternastą najniższego wynagrodzenia jako miesięczny dodatek. Równocześnie uregulowane zostałoby świadczenie za udział w akcjach ratowniczych, w tym takie kwestie, jak zwolnienia z zakładów pracy na czas udziału w akcjach oraz odszkodowania i ekwiwalenty. Projekt jest aktualnie na etapie konsultacji, w których pod uwagę brane są również opinie samych druhów, zbierane podczas spotkań w różnych częściach kraju.

Jak uważa poseł Przemysław Drabek, finalizacja prac nad ustawą byłaby istotnym rozwiązaniem, bo doceniającym trud obowiązków, jakie wypełniają strażacy. Dodaje, że sam od lat aktywnie uczestniczy w życiu jednostek OSP funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej. Jest również obecnie członkiem Parlamentarnego Zespołu Strażaków, który systematycznie zapoznaje się z bieżącymi potrzebami druhów. – Staramy się rozwiązywać wszelkie kwestie w sposób kompleksowy. Ustawa, która podlega szerokim społecznie uzgodnieniom nie jest zarazem jedynym ważnym zagadnieniem – przyznaje poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Konkretne efekty pomocy dla strażackich jednostek dostrzegalne są także w regionie Ziemi Bielskiej. Przykład z ostatnich tygodni to przyznanie Gminie Wilkowice środków na poziomie 800 tys. zł na rozbudowę budynku Domu Strażaka w Bystrej. Finansowanie zostało zapewnione z puli na inwestycje w tych miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. – Te pieniądze bez wątpienia nie zostaną zmarnowane. Dzięki planowanej modernizacji strażacy będą mieli zagwarantowane lepsze warunki, a to przełoży się na jakość ich służby na rzecz mieszkańców – zauważa Przemysław Drabek.

Poseł uczestniczył również w poświęceniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który został przekazany do podziału bojowego OSP Gilowice. W tym przypadku na zakup wygospodarowane zostały środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rządowe wsparcie dla straży obejmuje także coraz częściej młodzież. Wraz z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem poseł Przemysław Drabek gościł w Porąbce, zapoznając się z działalnością komisji ds. młodzieżowych drużyn pożarniczych w powiecie bielskim. – Ukierunkowanie na szkolenia przyszłych zastępów strażaków to właściwe podejście. Ci dziś młodzi ludzi będą mieli w swoich rękach losy naszej Ojczyzny. Mam pełne przekonanie, że budujemy wykształcone i odpowiedzialne społeczeństwo, w którym nie zabraknie strażaków ochotników, wypełniających z pasją i zaangażowaniem szczytną maksymę: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – dodaje poseł z Bielska-Białej.

Zapowiada, że na miarę takich możliwości będzie uczestniczył w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach w regionie. – To zawsze dobra okazja do wsłuchiwania się w potrzeby i problemy naszych strażaków. Życzę im wszystkiego, co najlepsze: wytrwałości, hartu ducha, niesłabnącego zapału. I zapewniam o moim wsparciu dla podejmowanych inicjatyw – mówi Przemysław Drabek. (R)