Gmina Kozy przeprowadza wśród mieszkańców badania ankietowe Diagnoza 2021.

Od 17 sierpnia do 10 września 2021 r. na terenie Gminy Kozy trwały badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy społecznej – współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej. Będą również stanowiły podstawę do przygotowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Kozach.

Badania realizowane były metodą internetową. Ankieta jest anonimowa, choć należało podać wiek, płeć i wykształcenie. W ankiecie padają pytania m.in. o dostrzeganie w otoczeniu uzależnień od alkoholu, papierosów, narkotyków czy hazardu, a także o przemoc w rodzinie.

Kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się na stronie: kozymieszkancy.webankieta.pl. (UGK)