Prezydium Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” nie znajduje wystarczająco ostrych słów, aby wyrazić oburzenie wobec ataków niektórych polityków i środowisk na polskich funkcjonariuszy i żołnierzy broniących naszej wschodniej granicy przed hybrydowymi atakami Rosji i Białorusi. Skandaliczne, ale przede wszystkim nieprawdziwe wypowiedzi lewicowo-liberalnych elit, których emanacją jest m.in. film Agnieszki Holland „Zielona granica”, noszą znamiona zdrady stanu i jako takie powinny podlegać ocenie prawnej.

NSZZ „Solidarność” wielokrotnie i z najwyższym szacunkiem odnosił się do zaangażowania, profesjonalizmu i etyki służb chroniących polskich wschodnich granic. Wyrazem tego jest m.in. decyzja Redakcji Tygodnika Solidarność, która przyznała tytuł Człowieka Roku 2021 i 2022 „Tygodnika Solidarność” funkcjonariuszom i żołnierzom pełniącym tam służbę (…).

Prezydium Komisji Krajowej wyraża wdzięczność, szacunek i swoją solidarność wobec ludzi, którzy chronią nasze społeczeństwo przed agresją. Jednocześnie wzywamy do zaprzestania szkalowania naszych bohaterów i żądamy bezzwłocznego ścigania tych, którzy, posługując się kłamstwem, budują nieprawdziwy obraz sytuacji na wschodniej granicy (…).

 

Fragmenty Stanowiska Prezydium Komisji Krajowej nr 1/23 z dnia 21 września 2023 r. ws. obrony dobrego imienia służb mundurowych broniących polskich granic

 

Materiał NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia