W poszczególnych sołectwach gminy Bestwina odbyły się w styczniu i w lutym wybory do rad sołeckich. Decyzją mieszkańców wyłoniono dwóch nowych sołtysów.


W Janowicach i Bestwince mieszkańcy ze swoimi sprawami mogą już się zgłaszać do nowych sołtysów. Dotychczasowi ? odpowiednio Jan Stanclik i Grzegorz Gawęda ? zostali radnymi powiatowymi. Z zagadnieniami, dotyczącymi sołectw gminy Bestwina, zaznajomieni byli w ostatnich latach jako przedstawiciele Rady Gminy, teraz jednak, z racji innych obowiązków, w wyborach do rady sołeckiej nie wystartowali. W następstwie przeprowadzonych wyborów w Janowicach funkcję sołtysa sprawować będzie Stanisław Nycz, obecnie radny Bestwiny, który aktywnie działa w środowisku strażackim. Sołtysem w Bestwince została natomiast Teresa Paruch-Ryś, członkini OSP w tym samym sołectwie.


Sołtysowie nie zmienili się za to w Bestwinie, gdzie funkcję tę pełni Maria Maroszek, oraz w Kaniowie. Tu sołtysem pozostał Marek Pękala, który był jedynym kandydatem.


Wspomniane zebrania wyborcze miały równocześnie charakter zebrań wiejskich. Wójt i przedstawiciele Rady Gminy odpowiadali na pytania, zadawane przez mieszkańców poszczególnych sołectw.


Zebranie Kaniow 2