W połowie października odbył się pierwszy spacer ulicami Bielska-Białej szlakiem miejsc związanych z historią podbeskidzkiej „Solidarności”. Zorganizowany on został w ramach promocji publikacji „Spacerownik Bielski”, wydanej przez stowarzyszenie „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”.

– Był to pierwszy taki spacer, będący dla mnie sprawdzianem, jak „Spacerownik” zostanie przyjęty przez członków stowarzyszenia, w tym szczególnie dawnych działaczy podbeskidzkiej „Solidarności”. Była to także okazja, by przetestować tę trasę oraz – korzystając z doświadczenia koleżanek i kolegów – uzupełnić dotychczasową wiedzę na temat poszczególnych miejsc związanych z dziejami bielskiej „Solidarności” – tłumaczy Artur Kasprzykowski, autor „Spacerownika Bielskiego” i organizator spaceru.

Wędrówka rozpoczęła się od siedziby podbeskidzkiej „Solidarności” z lat 1989-92 przy ul. Partyzantów 59. Później na spacerowym szlaku były m.in. pomnik Adama Mickiewicza w Parku Włókniarzy (miejsce niezależnych demonstracji w 1968 i 1981 roku), siedziba związku z 1981 roku przy ul. 1 Maja 45, dawne zakłady „Befama” przy ul. Powstańców Śląskich, gdzie w trakcie tzw. kryzysu bydgoskiego w marcu 1981 roku mieściła się centrala Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego , gmach Teatru Polskiego – miejsce charytatywnej aukcji dzieł sztuki na rzecz „Solidarności’ w styczniu 1981 roku i światowej prapremiery sztuki Karola Wojtyły „Jeremiasz” w grudniu tego samego roku, a także dwa budynki przy ul. Bohaterów Warszawy: w pierwszym, pod numerem pięć, odbyło się pierwsze założycielskie zebranie podbeskidzkiej „Solidarności” we wrześniu 1980 roku, w drugim – przy ul. Bohaterów Warszawy 2 – była w 1980 roku pierwsza siedziba naszego związku. – To tylko mała część z ponad trzydziestu miejsc, związanych z historią bielskiej „Solidarności”, które zostały opisane w „Spacerowniku”. Kolejne pokażemy podczas następnych spacerów, które będziemy organizować, gdy miną już sanitarne ograniczenia, związane z pandemią – zapowiada Bogdan Szozda, prezes Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”.

Materiały NSZZ Solidarność Podbeskidzia


 

Spacerownik

„Spacerownik Bielski. Śladami »Solidarności« lat 1980-1990 w Bielsku-Białej” autorstwa Artura Kasprzykowskiego jest

przewodnikiem po miejscach związanych z historią NSZZ „Solidarność” na terenie Bielska-Białej, po miejscach ważnych w najnowszej historii miasta i regionu. Publikacja ta jest adresowana zarówno do młodzieży szkolnej, uczestniczącej w konkursach historycznych, grach ulicznych i prelekcjach, jak również do osób dorosłych, w tym także uczestników zmagań o wolną Polskę, działaczy opozycji antykomunistycznej.

„Spacerownik” został wydany staraniem Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć” przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej oraz Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.