Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach wznowił realizację zadań w ramach programu pomocy żywnościowej. Dzięki niej do najbardziej potrzebujących rodzin w Kozach trafią żywnościowe paczki.
? To istotna pomoc, bo uwzględnia osoby, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej ? podkreśla wójt gminy Krzysztof Fiałkowski. Już od kilku lat samorząd gminy Kozy dba o to, by pomagać swoim mieszkańcom, szczególnie tym znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej. W latach 2010-2012 do potrzebujących kozian trafiło aż 98 ton żywności. W roku minionym takiego wsparcia udzielono 251 osobom, którym przekazano 5,5 tony rozmaitych produktów spożywczych.
Znacząca pomoc udzielona zostanie również w tym roku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach od czerwca br. prowadzi działania w ramach kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Żywność, łącznie ok. 15 ton, trafi dzięki temu do 169 mieszkańców Kóz. Zakwalifikowane zostały one do programu na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, z uwzględnieniem kryterium dochodu (813 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 684 zł na osobę w rodzinie). Żywność dystrybuowana będzie cyklicznie w formie paczek. Do końca lutego 2016 r. każda z osób objętych pomocą otrzyma produkty takie, jak makaron, ryż, kasza, płatki kukurydziane, cukier, olej, mleko, ser żółty, dżem, warzywa w puszkach czy wyroby mięsne.
Wójt Krzysztof Fiałkowski podkreśla znaczenie realizowania tego typu programów pomocowych. ? To istotna pomoc, bo uwzględnia osoby, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Zadaniem gminy jest udzielenie im wsparcia, zwłaszcza, jeśli takie możliwości się pojawiają ? zaznacza wójt Kóz. (RAF)