O osiągnięciach minionych 30 lat istnienia samorządu terytorialnego w Polsce rozmawiano podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach. Nagrodzono także zasłużonych samorządowców.

Od utworzenia samorządów i pierwszych demokratycznych wyborów w 1990 r. minęło już 31 lat. Uroczystości miały się odbyć w tamtym roku, ale przełożono je ze względu na pandemię. Sesję zorganizowano w sali OSP Wilamowice we wtorek 12 października, zaproszono na nią m.in. Barbarę Tomanek, pierwszą samorządową burmistrz Wilamowic, Bronisława Chrobaka, pierwszego przewodniczącego Rady Miejskiej w Wilamowicach, a także jego następców na tym stanowisku – Stanisława Peszla i Stanisława Nycza.

Radni przyjęli uroczyste stanowisko, w którym czytamy: „Dorobek 30 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce jest niepodważalny. Bez zaangażowania i determinacji osób pracujących na rzecz społeczności lokalnych nie byłby możliwy skok cywilizacyjny, który dokonał się w Polsce. Dzięki samorządom nastąpiło ogromne przeobrażenie polskich miast i gmin oraz znacząca poprawa dostępności i jakości usług publicznych dla mieszkańców.”

Po omówieniu nastąpiło wręczenie pamiątkowych medali, a także wiązanek kwiatów, które wręczono pierwszej burmistrz Barbarze Tomanek oraz przewodniczącej Rady Miejskiej Stanisławie Kudłacik. Uhonorowany został także burmistrz Wilamowic Marian Trela, który z rąk przewodniczącej, starosty bielskiego Andrzeja Płonki oraz wiceburmistrza Stanisława Gawlika otrzymał puchar, medal oraz kwiaty. (R)

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:

31 lat temu lokalne społeczności otrzymały możliwość wyboru demokratycznych władz oraz kierowania swoim rozwojem dzięki udziałowi w wypracowanych na miejscu podatkach. Stopniowo samorządy zyskiwały coraz więcej zadań, nie zawsze szło za tym odpowiednie finansowanie.

Dziś wyraźnie widać, jak dzięki temu zmieniła się Polska i jak zmieniły się Wilamowice. Jako mieszkańcy tej gminy sami bowiem wiemy, co dla nas jest najkorzystniejsze, jak gospodarować naszymi wspólnymi pieniędzmi, w którym kierunku mamy się rozwijać. Samorządność zdała egzamin.

***

Podczas sesji burmistrz Marian Trela zaprezentował osiągnięcia trzech dekad samorządności gminy Wilamowice. Wśród ważniejszych wydarzeń wymienił wielką powódź w 1997 r., która zalała 7 proc. powierzchni gminy. Były też chwile radosne, jak beatyfikacja wilamowianina arcybiskupa Józefa Bilczewskiego w 2001 r., a następnie kanonizacja w 2005 r., ogłoszenie świętego patronem Wilamowic w 2013 r. Teren gminy stał się też miejscem przejazdu kolarskiego Tour De Pologne, a w 2018 i 2019 r. na rynku w Wilamowicach ustawiono lotną premię.

Działania samorządu to jednak przede wszystkim bardzo intensywny rozwój gminy w ostatnich trzech dekadach. Przyjazny i atrakcyjny rejon sprawił, że liczba ludności znacząco wzrosła – z 12,2 tys. w 1990 r. do 17,7 tys. w 2021. W najszybciej pod tym względem rozwijających się Pisarzowicach odnotowano wzrost z blisko 3,5 tys. do ponad 6 tys. osób. Obecnie zarejestrowanych jest 1674 podmiotów gospodarczych.

Burmistrz wskazał, że na rozwój gminy udało się w ostatnich tylko 20 latach pozyskać dodatkowych ok. 95 mln zł. Te środki znacznie ułatwiły prowadzenie inwestycji. Zbudowano i zmodernizowano liczne drogi – w ciągu ostatnich lat było to łącznie ok. 75 km. Spośród blisko 1,2 tys. punktów oświetlenia ulicznego w minionym 30-leciu powstało ok. 730.

Rozbudowano, zmodernizowano i wybudowano liczne nowe obiekty użyteczności publicznej, m.in. placówki oświatowe i domy kultury, znacząco poprawiając zarówno stan techniczny istniejących budynków, jak i dostępną przestrzeń w nowych lokalach. To także nowe sale gimnastyczne, obiekty sportowe, miejsca rekreacji.

Znacząco gminę Wilamowice w samorządowej Polsce wyróżnia jej postawienie od samego początku na rozwój infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. Już w czerwcu 1991 r. utworzono Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który od tamtej pory odpowiada za modernizację i budowę nowych oczyszczalni, a także rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Dziś gmina może się poszczycić posiadaniem 201,2 km sieci wodociągowej i 197,1 km sieci kanalizacyjnej, w tym okresie wartość Zakładu wzrosła z 2,8 mln zł do 87,7 mln zł.

Gmina Wilamowice może się poszczycić również bogatą działalnością kulturalną, m.in. we współpracy z partnerami zagranicznymi ze Słowacji (Rajecké Teplice, Trenčanske Teplice, Horná Súča, Kunerad), Czech (Dolni Benešov), Chorwacji (Županja, Klanjec, Kloštar Ivanić) czy Węgier (Kisújszállás).