„Gazeta Beskidzka” jest bezpłatnym miesięcznikiem o największym w regionie jednorazowym nakładzie spośród dostępnych wydawnictw papierowych. Jest pismem o charakterze promocyjnym, łącząc w swoim przekazie atrakcyjne formy graficzne z profesjonalnymi materiałami prasowymi.Reklama w „Gazecie Beskidzkiej”:
 

 • format gazetowy o wymiarach 289 x 390 mm i w pełnej kolorystyce
 • 12 wydań w roku w systemie comiesięcznym
 • nakład minimalny wynoszący 12 tys. egzemplarzy z możliwością zwiększenia nakładu
 • ukazuje się głównie na terenie Powiatu Bielskiego wraz z wszystkimi Gminami wchodzącymi w jego skład (Miasto i Gmina Czechowice-Dziedzice, Miasto Szczyrk, Gmina Bestwina, Gmina Jasienica, Gmina Jaworze, Gmina Kozy, Gmina Porąbka, Gmina Wilkowice, Gmina Buczkowice, Gmina Wilamowice) oraz Miasta Bielska-Białej
 • kolportaż odbywa się w blisko 100 stałych punktach na terenie regionuKorzyści współpracy z „Gazetą Beskidzką”:
 

 • szerokie dotarcie społeczne
 • elastyczny kolportaż własny
 • tworzenie pozytywnego wizerunku klienta
 • przekazywanie treści w sposób atrakcyjny graficznie
 • możliwość wykorzystania opracowanych materiałów dla własnych potrzeb
 • zwiększony zasięg poprzez nowoczesną stronę internetową oraz profil w mediach społecznościowych (Facebook)Możliwości reklamowe:
 

Przykładowy artykuł promocyjny wraz z opracowaniem grafiki reklamowej Przykładowa okładka danego numeru wydawnictwa
Przykładowy artykuł promocyjny wraz z opracowaniem grafiki reklamowej Przykładowy materiał dotyczący działalności samorządowejSkontaktuj się z nami:
 

redakcja@gazetabeskidzka.pl

facebook.com/gazetabeskidzka

510-123-382

 

Wydawca i skład: MEDIO PRESS Adam Kliś, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 29
Redaktor naczelny: Marcin Nikiel
Zastępca redaktora naczelnego: Mirosław Łukaszuk