Szereg wartościowych z ekologicznego punktu widzenia przedsięwzięć zorganizowanych zostało w regionie Ziemi Bielskiej w związku z obchodzonym 22 kwietnia Światowym Dniem Ziemi.

 

Foto: Mat. Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce. Zajęcia proekologiczne o roli owadów zapylających w środowisku naturalnym i ich wartości dla całego ekosystemu zorganizowane zostały w Centrum Edukacji Ekologicznej w Porąbce. Z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 odbyła się gra terenowa, wspólnie też sprzątano tereny w bliskości jeziora czanieckiego.

 

 

 

Foto: Mat. Organizatorów. Liczne grono mieszkańców Szczyrku przyłączyło się do akcji zarządów osiedli miasta, które polegały na sprzątaniu brzegów rzeki Żylicy. W niestrudzonym usuwaniu odpadów nie przeszkodziła nawet niesprzyjająca aura. Z kolei do centrum Szczyrku wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 1 udali się uczniowie z Ukrainy, którzy poprzez sprzątanie wyrazili szczyrkowianom wdzięczność za ich bezinteresowną pomoc.

 

 

 

Foto: Mat. Szkoły Podstawowej nr 2. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozach przyłączyli się do projektu „Sprzątamy Beskidy”. Podczas drogi na Klimczok nie tylko pokonywali swoje słabości związane z wyjściem na szczyt, ale też zbierali śmieci, które zostały bezmyślnie wyrzucone w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Najmłodsi udali się także na spacer po okolicy, zwracając szczególną uwagę na piękno otaczającej przyrody. Zebrane odpady poddali segregacji zgodnie ze zdobytą wcześniej wiedzą w tym zakresie.

 

Foto: Mikołaj Siemaszko/Mat. Czechowiczanie dla przyrody. Przeszło setka sadzonek drzew i krzewów, w tym wierzb, brzóz, głogów, jarzębów, kalin i ałyczy, znalazła swoje miejsce w lesie Bażaniec na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Zadbała o to aktywnie działająca grupa „Czechowiczanie dla przyrody”, która przy dużym odzewie społecznym wykonała również zastawki jako siedliska dla płazów i innych wodolubnych stworzeń.