Gmina Jaworze przy współpracy ze Stowarzyszeniem Jaworze Zdrój czyni starania, aby pozyskać dofinansowanie na utworzenie kolejnej ławeczki upamiętniającej znaną postać związana z miejscowością.

Stosowny wniosek, złożony już w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska”, dotyczy zamontowania na terenie gminy ławeczki z postacią Wiesława Dymnego. Poeta, prozaik, aktor, autor licznych piosenek i współtwórca słynnej krakowskiej „Piwnicy pod Baranami”, związany był z Nałężem, w którym krótko po wojnie zamieszkał razem z mamą Janiną i bratem Lechosławem. Stąd też pomysł, aby jego wizerunek na stałe zagościł w jaworzańskiej przestrzeni. – To jedna z postaci liczących się w kulturze ogólnopolskiej. Warto, aby kolejne pokolenia o niej pamiętały – podkreśla wójt Radosław Ostałkiewicz.

Rok 2021 byłby zresztą dobrą ku temu okazją. Przypadać będzie wówczas 85. rocznica urodzin Dymnego, gmina Jaworze z kolei świętować ma 30-lecie samorządności. Co istotne, pozytywną opinię w kwestii upamiętnienia męża wyraziła już Anna Dymna, z którą początkiem września osobiście spotkał się wójt Ostałkiewicz. – Gdy tylko dowiedziałem się, że na bielskim Rynku swoje spotkanie autorskie będzie miała Anna Dymna, wspólnie z członkinią zarządu Stowarzyszenia Jaworze Zdrój Małgorzatą Koniorczyk, zdecydowaliśmy, że musimy się spotkać i zapytać o jej opinię co do tego pomysłu. Pani Anna, słysząc, że jesteśmy z Jaworza, od razu rzuciła hasło „Nałęże” i zapytała o kapliczkę, wokół której nawracał niegdyś autobus. Zapytała również o starą szkołę i stary dom nauczyciela oraz szlaki górskie. Ale co najważniejsze – wyraziła swoją zgodę na upamiętnienie jej śp. męża – opowiada wójt Jaworza.

Lokalizacja ławeczki nie została jeszcze dokładnie określona. Poważnie brany pod uwagę jest pomysł, aby Wiesław Dymny „zasiadł” w centrum miejscowości, w pobliżu hrabiego Maurycego Saint Genois d’Anneaucourt, którego pomnik utworzony został przed dziewięciu laty. Koszt zadania szacuje się na kwotę około 80 tys. zł, a prócz samej ławeczki zagospodarowany zostałby zarazem najbliższy teren. (M)