Rozpoczęła się termomodernizacja budynku przedszkola w Janowicach. To już ostatni z obiektów oświatowych w całej gminie, który wymagał podjęcia tak kompleksowych prac.

Inwestycja w Janowicach objęta została szerokim zakresem działań. To m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropu, modernizacja posadzek, roboty instalacyjne oraz budowa schodów zewnętrznych. Przewidziano ponadto zagospodarowanie pobliskiego terenu wraz z jego utwardzeniem pod miejsca parkingowe.

Po zakończeniu termomodernizacji budynek przedszkola zyska nie tylko pod względem estetycznym, poprawi się także jego funkcjonalność oraz warunki opieki nad najmłodszymi dziećmi. Komfort odczują również mieszkańcy tej części obiektu, w której znajdują się lokale komunalne.

Na realizację zadania Gmina Bestwina pozyskała środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które w połączeniu z wkładem z własnego budżetu składają się na całkowitą kwotę ok. 1,3 mln zł. Wedle harmonogramu zakończenie prac przewidziano na wiosnę przyszłego roku. (M)

Beniowski male (2)

Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:

Przedszkole w Janowicach jest już ostatnią placówką oświatową w naszej gminie, którą w tak istotnym stopniu modernizujemy. I w tym przypadku mówienie o kompleksowych działaniach nie jest na wyrost, bo inwestycja obejmuje te prace, które wraz z upływem lat stały się nieodzowne.

Na przykładzie innych obiektów użyteczności publicznej po termomodernizacji – w Bestwinie, Bestwince oraz Kaniowie – widzimy doskonale wymierne efekty. Zadania mają proekologiczny charakter, a bieżące utrzymanie budynków nie niesie ze sobą tak wysokich kosztów, jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Korzystamy przy tym z pojawiających się możliwości dofinansowania środkami spoza gminnego budżetu, co powoduje, że nie ponosimy tak dużych kosztów inwestycji.