Dużym zainteresowaniem cieszą się punkty bezpłatnych porad prawnych, jakie od początku roku działają na terenie powiatu bielskiego. Takich porad udzielają też niektóre biura bielskich parlamentarzystów.
Jak wyjaśnia starosta bielski Andrzej Płonka, dzięki współpracy z gminami powiatu bielskiego udało się tak zorganizować bezpłatną pomoc prawną, aby mieszkańcy mieli do niej jak najłatwiejszy dostęp. Toteż oprócz siedziby Bielskiego Starostwa Powiatowego w wyznaczone dni prawnicy przyjmują interesantów w centrum każdej gminy powiatu bielskiego. Tak jest m.in. w Porąbce, gdzie w poniedziałki w Urzędzie Gminy przyjmuje adwokat Mateusz Stanisławek. Jak się okazuje, najczęściej petenci pytają o sprawy spadkowe, konsumenckie, czy administracyjne.
Porady prawne cieszą się dużym zainteresowaniem. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nie każdy może z nich korzystać. Ograniczone są one bowiem do osób poniżej 26. roku życia lub powyżej 65., członków rodzin wielodzietnych, także korzystających z pomocy społecznej, weteranów i kombatantów. Z bezpłatnych porad mogą skorzystać również ci mieszkańcy, którzy dotknięci zostali klęską żywiołową czy katastrofą.
Przyjęcia mieszkańców w punktach pomocy prawnej dostosowane zostały do możliwości prawników, toteż ze szczegółowym harmonogramem przyjęć należy zapoznać się na stronach gminy oraz Starostwa Powiatowego. Z bezpłatnych porad można skorzystać również w biurach niektórych parlamentarzystów, np. posłów Jacka Falfusa i Stanisława Pięty.
W obu przypadkach przyjęcia prawników, udzielających bezpłatnych porad, mają już kilkunastoletnią tradycję, obaj posłowie podkreślają też, że nie stawiają ograniczeń co do tego, kto może z nich korzystać. Jak wyjaśnia Przemysław Drabek, asystent posła Falfusa, wystarczy umówić się w biurze poselskim na spotkanie z prawnikiem. Podobna zasada obowiązuje w biurze posła Pięty. (R)