Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej gruntownie zmodernizował swój blok operacyjny, dostosowując go do wysokich standardów obowiązujących w lecznictwie dzieci.
? Cieszymy się, że nasz Szpital Pediatryczny ciągle poprawia jakość leczenia. W efekcie to właśnie naszą placówkę wybierają rodzice nie tylko z Bielska i powiatu bielskiego, ale coraz liczniej z sąsiednich rejonów, powiatów cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego. W rzeczywistości już teraz stał się regionalnym szpitalem pediatrycznym ? mówi starosta Andrzej Płonka. Gruntowny remont bloku operacyjnego pozwolił na dostosowanie szpitala do wymogów nowych przepisów. Ryszard Odrzywołek, dyrektor Szpitala Pediatrycznego, wyjaśnia, że co roku przeprowadzanych jest tu ok. 2 tys. zabiegów.
Kompleksowy remont bloku operacyjnego rozpoczął się w listopadzie 2014 r., pochłonął 2,6 mln zł. Większość tej sumy pochodzi z kasy szpitala, Bielskie Starostwo Powiatowe wsparło inwestycję kwotą 490 tys. zł. Łącznie od listopada 2012 r. na remonty i modernizacje szpital otrzymał od starostwa ok. 3 mln zł.
Jak wyjaśnia starosta Płonka, szpital po trudnych latach wyraźnie wyszedł na prostą: udało się zlikwidować jego zadłużenie, a poziom leczenia stale się podnosi.
Więcej w najbliższym numerze ?Gazety Beskidzkiej?. (R)