Mieszkańcy gminy Jaworze zdecydowali, które projekty otrzymają dofinansowanie w ramach rekordowej pod względem przeznaczonych środków edycji budżetu obywatelskiego.

Powrót inicjatywy angażującej samych mieszkańców Jaworza w realizowanie działań na rzecz lokalnej społeczności okazał się już na etapie przygotowania wniosków bardzo udany. Nie zabrakło grup, organizacji i stowarzyszeń, które zdecydowały się na zgłoszenie ciekawych przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego, te następnie poddano głosowaniu. I w tym przypadku zainteresowanie było spore, a łączna liczba ponad tysiąca głosów – zarówno osobiście, jak i elektronicznie – to potwierdza.

Na budżet obywatelski, z którego w dwóch poprzednich latach ostatecznie zrezygnowano w niepewnej sytuacji pandemicznej, wygospodarowano teraz rekordową pulę 300 tys. zł. Przyjęto zarazem kluczowe założenie przeznaczenia co najmniej 200 tys. zł na pomysły inwestycyjne, resztę – na tzw. projekty miękkie, a więc przewidujące organizację jakiegoś wydarzenia czy podniesienie kwalifikacji. Co istotne, wszystkie projekty zrealizowane będą jeszcze w tym roku.

W pierwszej kolejności wyłoniono do dofinansowania projekty nieinwestycyjne. Mieszkańcy zdecydowali, że w Jaworzu odbędą się integracyjne warsztaty i spotkania z grami planszowymi oraz komputerowymi, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, festiwal młodzieży, wszechstronne zajęcia dla słuchaczy Jaworzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz oryginalny zlot miłośników fantastyki. Z kolei wśród działań inwestycyjnych (wymienionych w ramce obok) przeważają te, które poprawią warunki do edukacji dzieci w placówkach oświatowych na terenie Jaworza. (MA)

***

Projekty inwestycyjne wybrane w drodze głosowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego dla Jaworza”:

- Bezpieczny i atrakcyjny ogród przedszkolny – zakup i montaż urządzenia ogrodowego „statku z panelem edukacyjnym” wraz z pracami towarzyszącymi na placu zabaw Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2, wartość 74 684,59 zł

- Słonecznie, ale bezpiecznie – wykonanie wiaty zacieniającej miejsce odpoczynku uczniów na boisku szkolnym przyległym do Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu, wartość 75 tys. zł

- Modernizacja i doposażenie miejsca piknikowego oraz dostosowanie pomieszczenia socjalnego przez GKS Czarni Jaworze, wartość 57 160 zł

- Nowoczesna Edukacja Przedszkolaka z monitorem interaktywnym – dwa urządzenia w Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 1, wartość 16 900 zł

 

Radosław Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:

Budżet obywatelski wprowadziliśmy jako jedna z pierwszych gmin w skali kraju, bo dostrzegaliśmy spore zaangażowanie mieszkańców Jaworza w funkcjonowanie swojej „małej ojczyzny”. Ta zachęta do realizowania własnych pomysłów okazała się doskonałym rozwiązaniem. Sporo wartościowych przedsięwzięć udało się już wdrożyć, co istotne zgodnie z wolą jaworzan, przy okazji skutecznie integrując naszą lokalną społeczność. Zamierzamy ten trend kontynuować, a coraz większa pula środków, o których przeznaczeniu decydują właśnie mieszkańcy, z całą pewnością nie zostanie zmarnowana.