Kontynuacja prac w pompowniach, kolejne kilometry sieci kanalizacyjnej, podłączenia budynków, a także odtworzenia nawierzchni drogowych – wielki projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” zbliża się ku końcowi.

 

Finisz coraz bliżej

Znaczący postęp zadania wyraźnie widać przede wszystkim w tych miejscach, gdzie inwestycja ma największy rozmach. Świadczą o nim jednak również liczby. Aktualne dane wskazują, że wykonano już 78,4 km sieci kanalizacyjnej. Oznacza to stopień realizacji na poziomie aż 97,6 procent. – Tempo inwestycji, pomimo naprawdę szeroko zakrojonych i często także skomplikowanych robót, jest niezmiennie satysfakcjonujące. Finisz widać już na horyzoncie – przyznaje Janusz Zemanek, wójt gminy Wilkowice.

 

Zbiorniki już są

W dwóch lokalizacjach w Wilkowicach, przy ulicach Chabrowej oraz Galicyjskiej, powstają w pełni funkcjonalne pompownie. Ostatnio przeprowadzane tu prace objęły montaż zbiorników retencyjnych o znacznej pojemności. To ważne o tyle, że w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych awarii na rurociągach tłocznych możliwe będzie gromadzenie ścieków nieprzerwanie przez 48 godzin.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycji na przełomie września i października zamontowane zostaną tłocznie, czyli zautomatyzowane urządzenia składające się z szeregu podzespołów zapewniających ciągłą i niemalże bezobsługową pracę. Następnie zaplanowano działania związane z automatyką kontrolno-pomiarową, co docelowo będzie ważnym elementem funkcjonowania obu pompowni. Wyposażone zostaną w całodobowy monitoring. Sygnał z czujników przekazywany będzie do dyspozytorni Aqua S.A. w bielskich Komorowicach, gdzie wszelkie parametry będą na bieżąco sprawdzane. – Zagwarantuje to sprawne i bezpieczne działanie tych bardzo nowoczesnych pompowni – wyjaśnia wójt Zemanek.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie pompowni jest o tyle istotne, że dopiero wówczas możliwe będzie podłączanie do sieci zbiorczej części mieszkańców Wilkowic (rejony: Huciska, Bułgaria). – Jest spora szansa na to, że rozruch nastąpi jeszcze w tym roku. W takim przypadku podłączenia ruszą wczesną wiosną, prowadząc do wymiernego efektu ekologicznego – dodaje wójt gminy.

 

Bez mieszkańców ani rusz

– Projekt, na który Gmina zdobyła przed laty wielomilionowe dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, zwieńczony zostanie sukcesem tylko wtedy, gdy uzyskamy odpowiedni efekt ekologiczny. Bezpośredni z nim związek ma podłączanie się kolejnych domostw w różnych sołectwach do zbiorczej sieci kanalizacyjnej – podkreśla Janusz Zemanek.

W mijającym okresie letnim do sieci przyłączonych zostało 207 budynków. Na zakończonych już etapach I i III zadania wskaźniki dotyczące podłączeń wynoszą odpowiednio 62 i 66 proc. Na realizowanym obecnie etapie II do sieci podłączono dotychczas 21 proc. wymaganych budynków.

Od początku inwestycji do sieci podłączono natomiast 765 budynków, co oznacza dodatkowe 2,5 tys. mieszkańców objętych kanalizacją. – Docierają do nas sygnały, że wielu z nich jest z tego faktu zadowolonych. Zwracają uwagę na to, że doczekali się istotnej poprawy komfortu w swoim codziennym funkcjonowaniu. Zachęcamy kolejnych naszych mieszkańców, by sami się o tym przekonali – mówi wójt Wilkowic.

 

Odtworzenia nawierzchni asfaltowych

Na kilkunastu drogach zlokalizowanych w Wilkowicach pojawiły się już nowe nawierzchnie asfaltowe. To odtworzenia w tych miejscach, gdzie wcześniej prowadzone były prace związane z budową kanalizacji. Każdorazowo najpierw przygotowywane jest podłoże przed nałożeniem warstwy wiążącej masy asfaltowo-betonowej. W dalszej kolejności regulowane są włazy studzienek kanalizacyjnych, a następnie układana jest warstwa ścieralna asfaltu na poszczególnych odcinkach.

W okresie wakacyjnym, ale i we wrześniu wobec sprzyjających warunków pogodowych, tego rodzaju prace na terenie Wilkowic objęły ulice: Południową, Ogrodową, Wesołą, Wiśniową, Krzywą, Strażacką, Żytnią, Prostą, Rzemieślniczą, Agrestową, Chabrową, Malwową, Letniskową, Gościnną, Bławatków, Szkolną, Zawilców, Modrzewiową i Wyzwolenia.

Marcin Nikiel

 

 

W Wilkowicach powstają w ramach inwestycji pompownie, które pozwolą na skanalizowanie kolejnych obszarów gminy:

„Łubinowa” (przy ul. Chabrowej)

- tłocznia TSC.2.15 montowana na głębokości ok. 8 metrów

- podnoszenie ścieków na wysokość ponad 17 metrów

- 2 zbiorniki rezerwowe na ścieki o łącznej pojemności 56 metrów sześciennych

- zabezpieczenie potrzeb dla ok. 300 mieszkańców

 

„Huciska” (przy ul. Galicyjskiej)

- tłocznia TS.2.45 montowana na głębokości ok. 6 metrów

- podnoszenie ścieków na wysokość ponad 100 metrów

- 4 zbiorniki rezerwowe na ścieki o łącznej pojemności 213 metrów sześciennych

- zabezpieczenie potrzeb dla ok. 700 mieszkańców

 

***

Do 2017 r. na terenie gminy Wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 km, co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. Realizacja obecnego projektu, z wykonaniem łącznie 80,4 km sieci, pozwoli na skanalizowanie gminy w ponad 95 proc.

Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.

Termin zakończenia – grudzień 2022 r.

Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

 

Finanse

83 237 440,17 zł – koszt całego projektu, w tym:

43 392 544,25 zł – dotacja z funduszy Unii Europejskiej

20 937 300,00 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18 907 595,92 zł – środki własne Gminy Wilkowice

 

Jednostka Realizująca Projekt w Urzędzie Gminy Wilkowice

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25

tel.: 33 499 00 77

e-mail: abrzyski@wilkowice.pl, kanalizacja@wilkowice.pl

Więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl w zakładce „Kanalizacja”.

 

Zdjęcia: Marcin Nikiel/Mat. UG Wilkowice. Po odtworzeniu nakładek asfaltowych przejezdne są już m.in. ulice Zawilców i Modrzewiowa w Wilkowicach.

W ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” realizowane są kolejne prace drogowe, przywracające infrastrukturę sprzed inwestycji.