Zakończył się kolejny etap budowy chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Janowickiej. – To działanie zmierzające do poprawy bezpieczeństwa wzdłuż ruchliwej drogi – mówi wójt Artur Beniowski.

W pierwszej kolejności inwestycja objęła konieczne do przeprowadzenia w tym rejonie prace związane z kanalizacją deszczową. Następnie przebudowany został 200-metrowy odcinek chodnika już istniejącego, a wreszcie wykonano zupełnie nowy fragment o długości ponad 1 km, prowadzący od kościoła w kierunku Hałcnowa do zakrętu przy leśniczówce. Na ten cel wygospodarowano niemal 2 mln zł z budżetu gminy Bestwina.

To kolejne prace drogowe zrealizowane w tej części Janowic. Wcześniej powstał tu odcinek od Bestwiny do kościoła. Z kolei w następnych latach w planie jest połączenie chodnika aż do samych granic z miastem Bielsko-Biała. – To już jeden z ostatnich odcinków głównych dróg przelotowych przez naszą gminę, gdzie nie ma jeszcze wygodnego chodnika dla ruchu pieszego. A jest to niezmiernie ważne w podejmowanych staraniach o systematyczne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców – przyznaje wójt Beniowski. (R)