Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach rozpoczęli szkolenia w ramach programu „Cyfrowi eksperci w podregionie bielskim” realizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas.

Szkolenia z zakresu dziennikarstwa przygotowują pracowników MGOK do prowadzenia zajęć z dziennikarstwa, skierowanych do młodzieży w wieku 15-18 lat. W najbliższym czasie w Ośrodku utworzone zostaną grupy, z którymi przeprowadzone zostaną zajęcia z zakresu współczesnego dziennikarstwa, zasad tworzenia wizualizacji i infografik, opracowywania własnego materiału dziennikarskiego, w tym wideo, poznania narzędzi do publikowania i upowszechniania materiałów dziennikarskich. Ponadto zajęcia te będą miały na celu wskazanie młodzieży nowych kierunków oraz otwarcie ich na możliwości, jakie niosą za sobą darmowe aplikacje. Równie ważnym elementem będzie wyczulenie uczestników szkoleń na bezpieczeństwo w sieci.

Całość działań odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Dzięki udziałowi w projekcie MGOK Wilamowice pozyskał potrzebny sprzęt umożliwiający przeprowadzenie działań projektowych. (AK)