Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bestwinie wraz z całą parafią obchodził rocznicę 400-lecia konsekracji.

Górująca nad Bestwiną świątynia parafialna dla wierzących mieszkańców jest miejscem modlitwy i spotkania z Bogiem w najważniejszych momentach życia. Dla wszystkich – także niekatolików – to bezcenny zabytek historyczny, kryjący w swoich murach szesnastowieczne malowidła, epitafium Myszkowskich i dzwon z 1504 r. 10 maja w parafii Wniebowzięcia NMP świętowano jubileusz konsekracji kościoła dokonanej w 1622 r. przez biskupa Tomasza Oborskiego z Krakowa.

Proboszcz ks. Cezary Dulka wraz z parafianami do tej doniosłej chwili przygotowywał się od wielu miesięcy. Widocznym znakiem są postępujące prace konserwatorskie, ale nie zabrakło również solidnej dawki wiedzy. Cykl wykładów historycznych prowadzonych przez zaproszonych prelegentów ukazał dzieje Bestwiny na tle regionu i przybliżył historię parafii, szczególnie życiorysy księży proboszczów.

Duchowym przeżyciem stała się renowacja misji parafialnych. Niełatwej roli głoszenia kazań rekolekcyjnych podjął się o. Sławomir Zieliński ze Lwowa. To nie wszystko, pod kierunkiem przewodniczącej Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej Doroty Surowiak przygotowano wystawę fotograficzną „Przymierze – Źródło Życia”. Parafia wydała poza tym okolicznościowy folder. Dzięki pomocy Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie uczestnicy jubileuszowych uroczystości wysłuchali koncertu w wykonaniu gminnych grup artystycznych – zespołu muzycznego „Dynamika” z Bestwiny, zespołu wokalno-instrumentalnego „Vocalis” z Janowic oraz Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”.

Uroczystej mszy św. przewodniczył lwowski biskup pomocniczy Edward Kawa. Razem z nim modlili się liczni kapłani, w tym księża pochodzący z Bestwiny. Biskup wygłosił homilię i podziękował za zaangażowanie w zorganizowanie obchodów. Poprosił o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie i w Europie. Na pamiątkę jubileuszu przed świątynią zasadzono lipę – w ten symboliczny akt wspólnie z biskupem Kawą, ks. Cezarym Dulką i ojcem Zielińskim włączył się wójt gminy Bestwina Artur Beniowski.

Sławomir Lewczak

Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:

Bestwiński kościół przez stulecia miał duchową siłę jednoczenia mieszkańców wokół wartości, które wypływały z religii, choć nie tylko z nią były związane. Tu pielęgnowano patriotyzm mieszkańców regionu, przywiązanie do dziedzictwa przodków, ich tradycji, języka, pracowitości.

Świątynia dziś nam o tej kulturowej i duchowej spuściźnie przypomina. Dobrze, że są takie miejsca, w których możemy przypomnieć sobie, skąd pochodzimy i kim jesteśmy, głęboko przeżyć własną historię. Co równie ważne, historyczny i zabytkowy charakter obiektu czyni z bestwińskiego kościoła ważny punkt na mapie kultury całego regionu.

 

Zdjęcia: Mat. Parafia Wniebowzięcia NMP w Bestwinie. Na pamiątkę jubileuszu przed świątynią ks. Cezary Dulka, o. Sławomir Zielińskim, biskup Edward Kawa i wójt Artur Beniowski zasadzili lipę.

 

Jubileuszowi towarzyszyła wystawa fotograficzna z dziejów parafii.