Kolejne gminy, także w regionie beskidzkim, przystępują do współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie zwiększenia dostępności do programu „Czyste Powietrze”.
29 lipca weszły w życie zmiany w Programie „Czyste Powietrze”, mające na celu usprawnienie w jego realizacji przez potencjalnych beneficjentów. Jedna z najważniejszych kwestii dotyczy umożliwienia gminom udziału w procesie wdrażania Programu. Każda gmina na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach może teraz przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać wstępnej weryfikacji.
Deklaracja współpracy ze strony gmin jest dobrowolna i ma na celu zwiększenie dostępności dla jak największej liczby mieszkańców województwa. – Umożliwienie składania wniosków bezpośrednio do gmin to dla beneficjentów duże udogodnienie. Na podstawie zawartych porozumień mogą składać wnioski nie tylko w naszym biurze w Katowicach oraz punktach w Bielsku-Białej i Częstochowie, ale również w gminach. Te, które wyraziły deklarację współpracy z Funduszem mogą liczyć na wszelkie wsparcie dotyczące obsługi Programu – mówi Tomasz Bednarek, prezes zarządu katowickiego WFOŚiGW.
Końcem lipca, jako pierwszy samorząd na Śląsku Cieszyńskim, stosowne porozumienie z Funduszem zawarła gmina Skoczów. Mieszkańcy będą mogli dzięki temu składać wnioski na realizację działań proekologicznych w budynkach jednorodzinnych u odpowiednio przeszkolonych pracowników skoczowskiego magistratu. – Powietrze trzeba natychmiast oczyszczać, bo jego stan ma przecież wpływ na nas wszystkich – tłumaczy burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko.
Liczba samorządów decydujących się na współpracę w zakresie obsługi Programu „Czyste Powietrze” systematycznie rośnie. Prócz Skoczowa, wśród gmin, które zawarły porozumienie z katowickim Funduszem, są także m.in. Łodygowice i Koszarawa na Żywiecczyźnie. – Mam nadzieję, że niebawem kolejne gminy w powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim zdecydują się na współpracę, a wójtowie i burmistrzowie okażą się dobrymi gospodarzami, ułatwiającymi swoim mieszkańcom dostęp do tak ważnego programu – zauważa Przemysław Drabek, członek Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach.
Warto odnotować, że w skali całego kraju Program „Czyste Powietrze” pochłonąć ma przeszło 103 mld zł. Środki te przeznaczono m.in. na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, montaż nowych okien czy remonty dachów. Mieszkańcy liczyć mogą przy tym na zwrot części kosztów poniesionych na inwestycje o minimalnym koszcie wynoszącym 7 tys. zł.

(RED)